nieuws

Barendrecht: overkapping ook zonder Betuwelijn

bouwbreed

De gemeente Barendrecht wil dat de door voormalig minister Maij toegezegde overkapping over de spoorlijnen langs Barendrecht-Oost (kosten: – 250 miljoen) wordt losgekoppeld van de aanleg van de Betuwelijn.

De gemeente zegt ‘chaos’ te vrezen door uitstel (‘en wellicht afstel’) van de Betuwelijn, doordat de achterlandverbinding nauw is verweven met andere spoorplannen die hun invloed hebben op Barendrecht, zoals de aanleg van de hoge snelheidslijn en de spoorverdubbeling van het reguliere railnet in het kader van Rail 21.

Zo heeft de overkapping, waarvoor de Tweede Kamer in het kader van de Betuwelijn – 250 miljoen heeft bedongen, ook een belangrijke functie tegen met name de overlast van de hsl. De gemeente wil daarom nu al de garantie van minister Jorritsma het budget van de overkapping loskoppelt van het budget voor de Betuwelijn.

Inspraaktermijn

De gemeente wijst er verder in een binnenkort te versturen brief aan de nieuwe bewindsvrouwe op dat de inspraakprocedure voor de Betuwelijn niet kan worden stopgezet, omdat daarmee automatisch de de inspraaktermijn voor de hoge snelheidslijn wordt overschreden. In Barendrecht zijn alle spoorplannen steeds integraal bekeken, en de inspraak op het ene po hangt dus nauwe samen met het andere. Barendrecht hekelt tot slot de ‘onaanvaardbare verlenging’ van de periode van onrust voor de eigenaars van tientallen met sloop bedreigde woningen en bedrijven langs het geplande trace van de Betuwelijn.

Reageer op dit artikel