nieuws

Bakken voor woonboten worden steeds zwaarder

bouwbreed

Betonnen bakken voor woonboten worden steeds zwaarder uitgevoerd. Zij liggen daardoor dieper in het water, tot 3 m onder de waterlijn is geen uitzondering. Bij een beperkte toegestane bouwhoogte ke dan toch meerdere verdiepingen gerealiseerd worden.

Volgens J. Kamp van scheepswerf ‘De Blauwe Wimpel’ te Diemen komen woonboten met drie verdiepingen voor. Meer gebruikelijk is een kelder met een enkele woonlaag erboven. Binnen de toegestane bouwhoogte van 3,50 meter boven het wateroppervlak kan de kelder ook nog bewoonbaar gemaakt worden, met daglicht door een rij lage ramen of door glazen delen in de vloer.

Bij De Blauwe Wimpel worden uitsluitend betonnen bakken voor woonarken geproduceerd, zo’n 45 per jaar. Zo’n 10 tot 12 daarvan wordt met opbouw afgeleverd, de rest wordt elders afgebouwd. Sommige bakken zijn ter vervanging van doorgeroest stalen woonboten. Veel eigenaars kiezen voor beton in plaats van voor het opknappen van de stalen onderbouw.

Waterdicht

Betonnen bakken zijn waterdicht en vragen nauwelijks onderhoud, stelt J. Kamp van De Blauwe Wimpel. Mits de kelder goed geventileerd wordt, blijft de bak kurkdroog. Dat geldt ook voor lichtere exemplaren. De Blauwe Wimpel vervaardigt bijvoorbeeld bakken met een wand van ca 12 cm. en een vloer van ca. 15 cm. dik, met enkelvoudige wapening. Ze worden in een keer gestort van gewoon beton B35 van de mortelcentrale. Volgens Kamp is het waterdicht maken van beton een kwestie van goed trillen. Als dat vakkundig gebeurt, is en blijft de constructie absoluut waterdicht. Vroeger werd er geklopt op de bekisting, tegenwoordig gaat het met trilnaalden. Bij een dunne wand kan niet met een dubbele wapening gewerkt worden, want dan is niet elke plek goed met de naald bereikbaar.

Opwaartse druk

De zwaardere bakken, die dieper in het water komen te liggen, hebben wel een dubbele wapening. Zonodig wordt de vloer voorzien van opstaande ribben, om de opwaartse druk te weerstaan. Elke bak met een afwijkend model wordt zorgvuldig ontworpen.

Geen seriewerk

De Blauwe Wimpel houdt zich strikt aan de aanwijzingen van de constructeur. Het is geen seriewerk – elke keer moet de bekisting opnieuw aangepast worden. De bakken worden op een ponton gestort en na een week te water gelaten. Daar liggen ze tenminste een maand, voordat met de afbouw begonnen kan worden.

De Blauwe Wimpel is een familiebedrijf van drie broers. Er zijn in Nederland nog enkele andere leveranciers van betonnen woonboten. Zij bedienen gezamenlijk een vervangingsmarkt, want nieuwe ligplaatsen komen er in beginsel niet meer bij. Officieel zijn er 14.000 woonarken in Nederland. Er wordt echter veel gedoogd, en de schattingen van het werkelijke aantal varieren dan ook van 20.000 tot 40.000.

De Blauwe Wimpel maakt niet alleen rechthoekige woonboten. Het komt regelmatig voor dat er een architect bij de bouw betrokken is en dat de opdrachtgever bijzondere wensen heeft.

Welstandscommissie

Lastig is daarbij dat er geen landelijke regels zijn voor woonschepen. In de meeste gemeentes wordt het ontwerp door de welstandscommissie beoordeeld. In enkele gemeentes is een bouwvergunning nodig. Meestal zijn de voorschriften echter beperkt. De toegestane hoogtes boven het water lopen sterk uiteen. Alleen al in Amsterdam is dat plaatselijk 2,5 m (in de grachten), 3,5 tot 5 m (in de Amstel) of 6 m (hier en daar in Amsterdam-Noord). De Blauwe Wimpel adviseert dan ook altijd uitgebreid informatie in te winnen bij de betrokken gemeente, om problemen te voorkomen.

Geen bouwput, maar een betonnen bak voor een woonboot. In het midden een console voor de aansluiting van nutsleidingen.

Een woonboot in de opbouwfase bij De Blauwe Wimpel te Diemen. Voor de ventilatie van de kelder worden roosters aangebracht bovenaan de kopse gevels.

Reageer op dit artikel