nieuws

Assen wil uitbouwen richting Groningen

bouwbreed

De gemeente Assen wil in de volgende eeuw opstomen richting Groningen. Woningbouw en bedrijventerreinen ke volgens de gemeente het beste langs de A28 (Assen-Groningen) worden gepland. De provincie Drenthe heeft echter een middelgrote gemeente tussen de twee provincie-hoofdsteden voorzien.

In de nota ‘Perspectief 2050’ reserveert Assen de oost- en zuidkant grotendeels voor de natuur. Aan de zuidwestelijke, westelijke en noordelijke kant van de stad wil de gemeente meer stedelijke zones. De stad moet hier overlopen in de natuur. De gemeente ziet hier mogelijkheden voor het ontwikkelen van ‘landgoed-wonen’. Het gaat hier om de bouw van herenhuizen en villa’s op ruime kavels.

De grootste groei in woningbouw en bedrijvigheid voorziet Assen langs de A28. Dit is volgens de gemeente economisch gezien de beste locatie omdat de A28 een goede, reeds bestaande uitvalsweg kan vormen voor nieuwe te bouwen wijken en bedrijfsterreinen.

Deze visie verschilt echter met die van de provincie Drenthe en een aantal kleinere gemeenten in het gebied tussen de twee steden. Deze dorpen wensen niet zomaar ‘opgeslokt’ te worden door de uitbreidingsplannen van Assen.

De provincie is daarnaast bezig met een gemeentelijke herindeling. Uiteindelijk wil ze het aantal gemeenten in Drenthe terugbrengen van 34 naar 10.

Herindeling

In deze herindeling is een ‘sterke gemeente’ van zo’n 50.000 inwoners voorzien tussen Assen en Groningen. Hiertoe worden de dorpen Eelde, Norg, Peize, Roode en Vries via een grenscorrectie tot een gemeente omgevormd. Dit plan van de provincie werd opgesteld door een commissie en is inmiddels ‘omarmd’ door Gedeputeerde Staten. Binnenkort zal er door GS een definitief plan worden opgesteld. Uitsluitsel over hoe de gemeentelijke herindeling exact zal plaatsvinden verwacht een woordvoerder van de provincie echter pas in 1998.

Kwaad bloed

Met het uitbrengen van de nota Perspectief 2050 heeft Assen bij sommige kleinere gemeenten kwaad bloed gezet. Voor woningbouw vindt Assen namelijk dat Messchenveld het meest geschikt is. Dat ligt echter in de gemeente Vries.

Rhee, Ubbena en Ter Aard worden ook gezien als geschikte locaties voor bedrijven en woonwijken.

Ook die kernen liggen in Vries. Burgemeester Van der Steur van Vries is voornamelijk verbolgen over het feit dat hij de inhoud van de nota in de pers moest lezen, omdat de gemeente vergeten was om Vries ook een exemplaar te sturen. “Zo ga je bestuurlijk niet met elkaar om”, aldus Van der Steur.

Reageer op dit artikel