nieuws

Arbo-wetgeving is te gedetailleerd

bouwbreed Premium

De huidige wetgeving op het gebied van de arbeidsomstandigheden is veel te gedetailleerd, onduidelijk en weinig doeltreffend. Minder regels en meer verantwoordelijkheid voor het bedrijfsleven kan de veiligheid en de gezondheid op de werkplek ten goede komen. Dit kan door het invoeren van een arbo-keurmerk voor bedrijven en door een grotere rol voor de burgerrechter bij nalatigheid van de werkgever. Dat staat in het rapport ‘Van keurslijf naar keurmerk’ van de commissie-Kortmann. Deze commissie adviseert het kabinet over de uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en effectiviteit van wetgeving.

Staatssecretaris Linschoten van sociale zaken heeft het met een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. In de brief stelt hij dat het kabinet nog een standpunt moet innemen. Dat standpunt zal worden opgenomen in de adviesaanvraag aan de SER over de hoofdlijnen van een vernieuwde Arbo-wet.

Reageer op dit artikel