nieuws

Arbeidsverhoudingen

bouwbreed Premium

“Het is steeds weer vermakelijk van enige afstand te beschouwen hoe de vrij plotselinge benoeming van wat wordt genoemd een ‘topambtenaar’ in zijn werkgemeenschap van ruim duizend (milieu) ambtenaren valt en hoe kort voor de beslissing van de Ministerraad (jazeker, het gaat tenslotte om ’n topambtenaar) en direct daarna leidt tot schier eindeloos gemompel, geroezemoes en een lichte vorm van roddel.

Kort nadat de VROM-bewindslieden Margaretha de Boer en staatssecretaris Dick Tommel via hun woordvoerder Frans Kok hadden laten weten dat Dick uit de milieupot mocht snoepen en zelfs Margaretha mocht vervangen als ze geen tijd had in het buitenland te verkeren, dook uit het niets Hans Pont op als opvolger van Marius Enthoven, tot dan bijna acht jaar hoogste milieu-ambtenaar van het Koninkrijk der Nederlanden en reeds vertrokken naar Brussel. Indertijd was de komst van Hans Pont als directeur-generaal management en personeelsbeleid op het ministerie van Binnenlandse Zaken een transfer van de eerste orde. Zijn verhuizing nu naar VROM is dat niet minder. Wie had ooit gedacht dat een redelijk raszuivere vakbondsman zich tot staatsruivenier zou bekeren, een dienstauto met chauffeur zou ambieren plus een salaris dat in vakbondskringen volstrekt onhaalbaar was en is.

Zijn overstap van het binnenlands bestuur naar het milieu zal Hans Pont fysiek geen moeite opleveren. Mocht de dienstauto laten afweten, beide overheidsgebouwen staan tussen het centraal station en het Haagse Spui, luttele honderden meters van elkaar. Veel meer zal zijn aanwezigheid voor tal van VROM-ambtenaren aanleiding zijn minder (of in het geheel niet) verkokerd en met voorbijgaan aan het algemeen belang de dagelijkse boterham te verdienen. Net zoals Margaretha en Dick willen. Duurzaam bouwen, de ruimte ordenen en het volk onderdak helpen als een efficient werkend overheidsapparaat en niet als los van elkaar opererende diensten. Dat moet een kolfje naar de hand zijn van de man die vorig jaar nog de Alexis de Tocquesville-prijs kreeg voor zijn persoonlijke bijdrage aan de modernisering van de arbeidsverhoudingen bij de overheid. Ver voor die tijd fl. nog voor zijn ABVA/KABO en FNV-tijd – sleutelde Hans Pont wat aan de ruilverkaveling en mocht-ie graag door een theodoliet kijken bij met inmiddels verzelfstandigde Kadaster. Voor de intimi bij VROM kwam de beslissing van de Ministerraad niet onverwacht. Drie plaatsvervangende directeuren-generaal bij de milieu-poot van VROM – Gerard Wolters, Paul de Jongh en Kees Zoeteman – hadden reeds kennis mogen maken met hun directe baas in spe. Het roddelcircuit houdt vol dat zeker een van deze drie onderhebbenden de maarschalkstaf zeker in de ransel wist en reeds de touwtjes had losgeknoopt om zijn benoeming tot directeur-generaal milieubeheer met die staf te bekrachtigen. Weer andere lieden beweren dat de huidige directeur-generaal rijksgebouwendienst Frans Evers lang is gesmeekt op de stoel te gaan zitten waar binnenkort Hans Pont op mag plaats nemen. Niet zo’n gek idee want ooit was Frans Evers de plaatsvervangend directeur-generaal milieubeheer, een functie waarvoor thans drie topambtenaren op de loonlijst staan. Frans Evers heeft echter stug geweigerd. Hij vindt het zaken doen met het (bouw)bedrijfsleven, de poontwikkelaars en tal van lagere overheden te spannend om zich naar de leeuwekuil van het milieu te laten lokken. Althans voorlopig.”

Reageer op dit artikel