nieuws

Amsterdams college van B en W tegen plannen ROA

bouwbreed Premium

De plannen van het bestuur van het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) om te komen tot de vorming van een nieuwe stadsprovincie zijn niet duidelijk genoeg. Dit vindt het Amsterdamse college van Burgemeester en Wethouders.

Het gemeentebestuur wil dat de te vormen stadsprovincie een duidelijke meerwaarde krijgt boven de huidige situatie, waarin Amsterdam deel uitmaakt van de provincie Noord-Holland.

Voldoende geld en grond zijn essentieel om het ROA te laten slagen. Amsterdam is het eens met de voorstellen om de uitkeringen van het rijk naar het ROA te laten vloeien, die er dan een sleutelverdeling op loslaat. Het zwaartepunt van belastingheffing moet volgens Amsterdam bij de provincie liggen en niet bij de gemeenten, zoals het ROA voorstelt.

Het college maakt zich zorgen over vraag of verdeling van grond een taak wordt van de gemeente of van de provincie. Daarnaast wil het college meer duidelijkheid over verevening van grondkosten binnen het ROA-gebied.

Ook vindt het college dat er onduidelijkheid bestaat over de verdeling van bevoegdheden. De voorstellen gaan in het algemeen uit van overdracht van bevoegdheden van de gemeente naar de provincie en daardoor is het de vraag wie wat doet, aldus de Amsterdamse wethouder G. Ter Horst.

Reageer op dit artikel