nieuws

Zweeds jaarboekje

bouwbreed

Skogsindustrierna, de Zweedse Pulp en Papier Vereniging heeft zijn jaarlijkse boekje over duurzaam bosbeheer uitgegeven. In dit 59 pagina’s tellende werkje wordt een beknopt doch volledig overzicht gegeven van wat het bosbeleid daar beoogt en wat de ontwikkelingen tot nu zijn. Een goed beheer en gebruik van de houtvoorraden is de basis voor het bosbeheer. “Dat is echter niet voldoende”, aldus Jan Remrod, directeur van de SPPA.

Aan de vraag van bescherming van de biodiversiteit moet ook worden voldaan, aldus Remrod. Vandaar dat daaraan in het boekje, maar ook in de dagelijkse praktijk, de nodige aandacht is besteed. Alleen als ook nadrukkelijk aan die voorwaarde wordt voldaan, ke we volgens hem spreken van een duurzaam bosbeheer in de ware betekenis van het woord. Nog steeds is het in Zweden zo, dat de bosaanwas als zodanig de kap verre overtreft.

Swedish Pulp and Paper Association Stockholm-Zweden

Reageer op dit artikel