nieuws

Zoetermeer laat busbaan langs A12 leggen

bouwbreed Premium

De gemeente Zoetermeer zal zich inzetten voor de aanleg van een vrije busbaan langs de A12. Rijkswaterstaat zal al het mogelijke doen om de geluidsoverlast die deze baan kan veroorzaken te beperken.

In Zoetermeer hebben bewoners van de aanliggende wijken bezwaar gemaakt tegen dit plan van de gemeente, Rijkswaterstaat en het vervoerbedrijf Westnederland. Rijkswaterstaat onderzoekt de gevolgen van de busbaan voor de geluidsoverlast. VROM liet inmiddels weten dat de geluidsbelasting ter plaatse niet zo groot is dat nu al geluidwerende voorzieningen nodig zijn.

Rijkswaterstaat zal tegelijk met de busbaan zeer open asfaltbeton aanbrengen op die delen van de A12 waar dat nog niet aanwezig is. De geluidsbelasting daalt daardoor met zo’n 2 dB(A).

Reageer op dit artikel