nieuws

Woningraad voor hoger bouwprogram, tegen decentralisatie IHS

bouwbreed Premium

De Nationale Woningraad is positief over het voornemen van formateur Kok om het bouwprogramma voor de sociale huursector met 15000 woningen te verhogen. Wel dringt de NWR in een brief aan formateur Kok aan op handhaving van het huidige stelsel van de Individuele Huursubsidie.

Kok stelt in zijn concept-regeringsprogramma voor 15000 sociale huurwoningen meer te bouwen, omdat de woningbehoefte sterker is gestegen dan was verwacht. Ook wil hij de uitvoering van de IHS naar de gemeenten decentraliseren.

Volgens de NWR is dat niet nodig omdat de nu gehanteerde organisatie van de uitvoering effectief genoeg is. Bovendien zijn de kosten laag. “Alles overziend is de volkshuisvesting het meest gebaat bij behoud van het huidige stelsel van huursubsidie”, aldus de NWR.

Reageer op dit artikel