nieuws

Woningbouw Roermond begin 1995 van start

bouwbreed Premium

In het eerste deel van het plan Oost Herten Maasdorp, gemeente Roermond, wordt in 1995 begonnen met de bouw van 275 woningen, waarvan 42 in de sociale huursector en 20 in de sociale koopsector. De totale bouwcapaciteit is ongeveer 600 woningen en een flinke waterpartij.

Herten Maasdorp is een plan dat nauw samenhangt met en deels afhankelijk is van de toestemming van de Provincie Limburg om 30 ha terrein te ontgronden aan de overzijde van de Merummerkerkweg. Met de ontgrondingen, die uitgevoerd worden door Smalls Grint BV Herten, moet 1 juli 1996 begonnen zijn. Als de vergunning uitblijft of de grintwinning economisch niet meer interessant is ke, door een gewijzigde invulling van het plan, 850 woningen worden gebouwd. De waterpartij komt er dan toch.

Volgens een woordvoerster van de afdeling VRO van de gemeente Roermond wordt eind 1994 een realiseringsovereenkomst gesloten tussen Smals Grint BV Herten en de gemeente Roermond. Een woordvoerder van Smalls deelt mede dat eind augustus de aannemersbedrijven c.q. projectontwikkelaars worden geselecteerd die in Herten Maasdorp aan de slag gaan.

Het is de bedoeling dat er jaarlijks 150 woningen gebouwd worden. De woningbouw maakt het noodzakelijk dat de gemeente Roermond een nieuwe plek moet aanwijzen voor het sportpark van de hand- en voetbalclub in Herten.

Reageer op dit artikel