nieuws

Wie leest de telefoongids?

bouwbreed

Menigeen zal antwoorden; daar valt niet in te lezen, daarin zoek je een nummer op. Niettemin bevat de gids voor mijn woonplaats en omgeving 66 bladzijden informatie, anders dan nummers.

Voor verdere inlichtingen over of overeenkomsten met de telefoondienst bestaan er allerlei drukwerken over dat wat u dient te weten of na te komen. Erg weinig mensen kennen de bepalingen goed.

Zo gaat het eveneens met bijvoorbeeld verzekeringen of andere contracten en voorwaarden. Heel wat ondernemers komen na een brand of inbraak/ongeval tot de nogal teleurstellende ontdekking dat allerlei assuranties de schade niet dekken of onder andere voorwaarden dan ze meenden. In werkelijkheid dragen zij zelf diverse risico’s; dat wil niet zeggen dat degene die hun de verzekering heeft geleverd, de waarheid verdoezelde. Er is in de regel niet gelogen.

Toch zijn verschillende uitzonderingen niet uitdrukkelijk uiteengezet of aan de orde gekomen. Men denkt nogal eens tegen meer of andere dingen gedekt te zijn dan men in werkelijkheid is. Gewoon omdat men niet de moeite neemt met name zijn polis grondig te lezen of door zijn advocaat te laten lezen. Het buitengewoon vervelende is, dat zoiets pas blijkt als er schade is veroorzaakt en de verzekering zou moeten uitkeren.

Vandaar dat verzekeringsmaatschappijen met nadruk zeer royaal bijkomende informatie verstrekken, wetend dat deze zelden tot de juiste personen doordringt. Men wenst natuurlijk niet van bedrog beschuldigd te worden na een schadegeval.

Reclame in het algemeen draagt nogal eens bij aan een verkeerd beeld bij de klanten. Zoals menige leverancier aan zowel de particulier als het bedrijfsleven in advertenties suggereert de laagste prijs te rekenen of het hoogste nut te leveren – wat zijn goed recht is – zitten er zoveel verschillen in de aanbiedingen dat dit niet na is te gaan. Er zijn kwaliteitsverschillen, enigszins andere voorwaarden, prijsvarieteit, beoordelingseigenaardigheden. Deze zijn allemaal goed bedoeld, in de regel in het belang van de client, maar ze ke tot andere prijzen leiden. En weer is het nare dat men het resultaat pas merkt wanneer men rekent op een royale uitkering of schadevergoeding. Al te snel wordt er dan geroepen van bedrog, terwijl daar geen sprake van is. Men is bij schade immers toch al geneigd emotioneel te reageren! Nadat – ten onrechte – de indruk bestond dat alles snel en vlot vergoed zou worden. Het is natuurlijk onmogelijk dat iemand buiten uw bedrijf al uw risico’s draagt en schade vergoedt, zonder dat dit een al te grote premie gaat kosten. Evenmin is het mogelijk te beleggen op een wettige manier tegen 30 procent ’s jaars. Wie zoiets zou ke, belegde niet voor u maar voor zichzelf. Het lijkt op een waarzegster die u de hoofdprijs in de staatsloterij kan voorspellen, maar die koopt dan natuurlijk zelf het winnende lot.

Weet u overigens dat heel wat mensen slechts zeer vluchtig – en af en toe helemaal niet – aanbestedingsvoorwaarden (laten) bestuderen en goed calculeren? De opdrachtgever is bekend en solide dus zal het wel goed zitten! Niet nagaan wat zwart op wit staat, spaart uiteraard aanvankelijk een paar minuten tijd en tijd kan in bepaalde omstandigheden kostbaar zijn. Toch is het geen excuus voor de luiheid of onverschilligheid om vooraf te controleren aan welke risico’s men zakelijk blootstaat. Want een andere verklaring voor het negeren van stukken, contracten en dergelijke, is niet te geven.

De ondernemer met enige ervaring heeft toch ook aan het begin van zijn carriere geleerd dat men voor de reclame de gunstigste mogelijkheid kiest, waar resultaten nog niet vaststaan. Vaagheden in afspraken of overeenkomsten vragen om nader onderzoek. Natuurlijk dient men uit te gaan van goed vertrouwen. Het beste wederzijdse vertrouwen berust echter op juiste afspraken en goede kennis. Daartoe hebben we al heel lang geleden het contract uitgevonden. Zorg dan wel dat u de inhoud kent!

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels