nieuws

Werkloosheid in de bouw met helft afgenomen

bouwbreed Premium

In het tweede kwartaal van 1994 is het aantal werkzoekenden in de bouw in vrijwel alle sectoren met de helft afgenomen ten opzichte van het eerste kwartaal. Alleen bij de stukadoors en schilders groeit de werkgelegenheid minder snel.

Een en ander valt op te maken uit de landelijke en regionale gegevens op basis van het Arbeidsbestand Bouwnijverheid, dat wordt beheerd door het SFB en SFS en gepubliceerd door de stichting Bouw-Vak-Werk.

Ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 1993 is er nog sprake van een lichte stijging (6%) van de werkloosheid. De resultaten zijn desondanks opmerkelijk aangezien de algehele werkloosheidstoename in de Nederlandse economie ten opzichte van eind juni 1993 aanzienlijk forser was. Na een zeer forse stijging van de werkloosheid is er in het tweede kwartaal van 1994 dus sprake van een snelle afname.

Duidelijk is volgens directeur C. van Vliet van Bouw-Vak-Werk dat de opleving van de bouwactiviteit de toename van nieuwe werklozen heeft verminderd. Hij voegt er aan toe dat de werkgelegenheid waarschijnlijk zelfs nog meer is toegenomen dan de cijfers laten zien.

Van Vliet: “We hebben nog geen harde cijfers, maar uit onze contacten met de bedrijven komt naar voren dat het ziekteverzuim, als gevolg van de nieuwe wetgeving, aanzienlijk is gedaald. In sommige bedrijven is er zelfs sprake van een afname van het ziekteverzuim met 40%. Dat de werkloosheid desondanks afneemt geeft aan dat de werkgelegenheid substantieel groeit”.

Van Vliet zegt voor het derde kwartaal een nog verdere afname van de werkloosheid te verwachten.

Goed gevuld

“In de bedrijven krijgen we te horen dat de orderportefeuilles goed gevuld zijn. Daarnaast is de rek in het overwerk eruit. Dat alles zal resulteren in banen.”

De minder sterke afname van de werkloosheid onder schilders en stukadoors is volgens van Vliet niet echt zorgwekkend, omdat het met deze beroepsgroepen aanzienlijk beter gaat dan in het eerste kwartaal.

Merkwaardig is verder dat de werkloosheid onder het kaderpersoneel in de bouw al meerdere kwartalen achter elkaar daalt.

De kwartaalcijfers, die Bouw-Vak-Werk nu voor de tweede keer presenteert, zullen een belangrijke rol spelen bij het op te zetten sectorale arbeidsmarktbeleid van de Regionale Besturen Arbeidsvoorziening (RBA’s).

De cijfers bieden een belangrijk instrument bij het opstellen van prognoses van waar en voor welke beroepsgroepen de RBA’s extra inspanningen moeten doen.

Reageer op dit artikel