nieuws

Waarde bouwproduktie maakt sprong omhoog

bouwbreed

De waarde van de produktie in de b en u-sector is in het tweede kwartaal van dit jaar fors gestegen, namelijk met 9 procent. Dit blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vorige week al meldde het CBS dat de woningbouw zich gunstig heeft ontwikkeld.

Volgens de nieuwste gegevens van het CBS bedroeg de produktie van alle bouwwerken waarvoor een bouwvergunning is verleend, in het tweede kwartaal van dit jaar – 6,9 miljard. Ten opzichte van het tweede kwartaal in 1993 betekent dit een stijging met – 0,6 miljard. In de sector woningen is die waardestijging het grootst. De produktie had een waarde van – 3,7 miljard en dat is 20% meer dan vorig jaar over de vergelijkbare periode.

De produktie in de marktsector (agrarische gebouwen als bedrijfsgebouwen voor de nijverheid, handel en verkeer) kende daarentegen een daling van de waarde van de produktie met 10% tot – 1,7 miljard.

De budgetsector (overheidsgebouwen, bijzondere gebouwen voor gezondheidszorg, onderwijs en sport) werd ook geconfronteerd met een terugval en wel met 17% tot – 0,6 miljard. Volgens het CBS zorgen in de sector woningbouw vooral nieuwbouw, herbouw en uitbreiding voor groei. De waarde van de woningen waarvan met de bouw is begonnen bedraagt – 3,9 miljard, een toename van 19% ten opzichte van de zelfde periode in 1993. De waarde van de begonnen bouwwerken in de marktsector groeit licht: de waarde nam toe met 3% tot – 1,7 miljard. De waarde van het totaal aan begonnen bouwwerken komt uit op – 6,8 miljard en dat is 8% meer dan in het tweede kwartaal van vorig jaar.

Reageer op dit artikel