nieuws

VNG en BNG beginnen met elektronisch netwerk

bouwbreed

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) hebben besloten een gemeenschappelijk netwerk voor de elektronische uitwisseling van informatie op te zetten, onder de naam GemNet.

GemNet wordt als het ware het elektronische loket, de digitale balie van de gemeenten. De uitvoering en het beheer zijn in handen van RCC-Groep te Zoetermeer in samenwerking met Getronics. Voor wat betreft de infrastructuur wordt gebruik gemaakt van delen van het reeds bestaande netwerk van RCC-Groep. Waar nodig wordt deze infrastructuur uitgebreid met aparte voorzieningen.

GemNet is bestemd voor alle externe datacommunicatie van gemeenten. Dat betekent dat gemeenten onderling, met de kantoren van VNG en BNG en met derden langs elektronische weg gaan communiceren via GemNet. Ook niet-gemeentelijke instellingen ke abonnee worden van het nieuwe netwerk. Te denken valt daarbij aan nutsinstellingen, woningbouwverenigingen enzovoort. In de toekomst zou ook de communicatie over vergunningen, precario, betaling van gemeentelijke belastingen en dergelijke via GemNet geregeld ke worden.

Electronic mail

De oprichting van GemNet is allerminst een interne aangelegenheid van de gemeenten, aldus een woordvoerder. Het is ook bedoeld voor extern gebruik. Er zullen aansluitingen worden verkocht aan derden.

Ook aanbieders van informatie hoeven geen deel uit te maken van een gemeentelijke organisatie om gebruik te ke maken van het netwerk. Via GemNet ke zij hun diensten aan de gemeenten, VNG en BNG leveren. Te denken valt aan bijvoorbeeld exploitanten van databanken of andere vormen van informatievoorziening.

Uiteraard biedt GemNet de nodige mogelijkheden voor ‘electronic mail’ (een elektronische postbus voor de abonnees) en ‘file transfer’ (het verzenden van programma’s, bijvoorbeeld digitale tekeningen of bestekken). Via deze opties ke allerlei documenten uitgewisseld worden, die nu nog op papier of op diskette met de post worden verstuurd.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels