nieuws

Vlaamse aannemers willen bouw-btw van zes procent

bouwbreed

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), die de belangen van de aannemers in Vlaanderen behartigt, wil dat de Belgische regering het btw-tarief voor de bouw van een nieuwe woning of de verbouw van een bestaand huis verlaagt van 20,5 naar 6 procent. Volgens de VCB, de regionale (Vlaamse) afdeling van de Nationale Confederatie voor het Bouwbedrijf (NCB), zou de btw-verlaging de overheid per saldo meer opbrengen en bijna 21000 extra banen ke opleveren.

In Belgie bestaan momenteel in de bouw drie verschillende tarieven: 6 procent voor renovatie, 12 procent voor de sociale woningbouw en 20,5 procent voor alle overige bouwactiviteiten.

De VCB heeft becijferd dat de gevraagde btw-verlaging de overheid weliswaar – 1336,5 miljoen minder zou opleveren, maar dit inkomensverlies voor de staatskas zou in ruime mate worden gecompenseerd door de lagere uitgaven voor werkloosheidsuitkeringen en meer opbrengsten in de sociale zekerheid en de inkomstenbelasting doordat er duizenden nieuwe banen bij zullen komen in de bouw.

Herinvestering

Als het btw-tarief tot 6 procent wordt verlaagd, ke er op jaarbasis 6000 woningen meer worden gebouwd en dat levert 13082 extra banen op. Volgens de VCB stijgt het aantal extra aan het werk te zetten bouwvakkers zelfs tot 21000 wanneer de gezinnen de helft van de btw-besparing herinvesteren in hun woning (plus 7509 banen).

Per saldo zou de overheid aan de btw-verlaging naar 6 procent afhankelijk van het gevolgde scenario minstens – 242 miljoen meer binnen krijgen dan onder het huidige btw-tarief van 20,5 procent, aldus de VCB. In het gunstigste geval bedraagt de meeropbrengst voor de schatkist zelfs – 528 miljoen, zo heeft de Vlaamse aannemersbond berekend. De VCB meent ook dat een verlaging van het btw-tarief het zwartwerk in de bouw zal doen verminderen. De btw-verlaging zou volgens de bond de kandidaat-woningbouwers ertoe aanzetten hun woning ‘wit’ te kopen.

Opleving

Over de algemene toestand van de bouw in Vlaanderen is de VCB gematigd optimistisch. De woningbouw in Vlaanderen is duidelijk op weg naar een verbetering, maar de vraag naar kantoren en bedrijfsgebouwen blijft aan de zwakke kant.

Vlaanderen nam vorig jaar bijna 42000 van de 55000 in heel Belgie uitgereikte bouwvergunningen voor zijn rekening. Van de in 1993 in Vlaanderen gereedgekomen 33000 nieuwe woningen neemt de appartementenmarkt eenderde voor zijn rekening. De renovatiemarkt en de sociale woningbouw groeiden met 11 procent. In Vlaanderen namen de verbouwingen 60 procent van de totale renovatiemarkt voor hun rekening.

De utiliteitsbouw is bijzonder conjunctuurgevoelig in Vlaanderen. Door de recessie daalde het aantal poen waarmee een begin werd gemaakt vorig jaar met maar liefst 17 procent ofwel tot een volume van 27 miljoen kubieke meter.

Voor 1995 wordt in deze sector in Vlaanderen geen opleving meer verwacht omdat tussen het tijdstip dat met een po wordt begonnen en het moment van oplevering minstens twee jaren verstrijken. In Brussel daarentegen gaat het de kantorenmarkt weer naar de wind. Deze markt is in de hoofdstad goed voor de helft van alle nieuwe kantoren in Belgie.

Infrastructuur

Sinds 1992 gaat het ook de aannemers van openbare werken in Vlaanderen weer een stuk beter. De markt van de infrastructuurwerken groeide vorig jaar met 10 procent. Deze markt komt wel uit een diep dal want het aandeel van de infrastructuurwerken in de totale bouw daalde van 22 procent in 1980 tot 12 procent in 1992. De woningbouw neemt in Vlaanderen, dat ongeveer 108000 van de in totaal 180000 bouwvakkers in Belgie telt bij een kleine 15000 werklozen (ongeveer 13 procent), 44 procent van de totale bouwactiviteit voor zijn rekening.

Verwacht wordt dat de woningbouw in Vlaanderen zich ook dit jaar goed zal handhaven in tegenstelling tot Wallonie en Brussel waar het aantal nieuw verleende bouwvergunningen dit jaar daalde terwijl het in Vlaanderen toenam.

De groei in de woningbouw in Vlaanderen is onder meer het gevolg van het sociale woningbouwpo Domus Flandria van de Vlaamse regering, dat in de bouw van 10000 sociale woningen voorziet. Bovendien wordt zeer waarschijnlijk volgend jaar ook een begin gemaakt met een serviceflats-po van de Vlaamse regering.

Reageer op dit artikel