nieuws

Verffabrikant Akzo Nobel reorganiseert Sassenheim

bouwbreed

De ontwikkelingen op de verfmarkt nopen het chemieconcern Akzo Nobel tot reorganisatie van zijn vestiging in Sassenheim. Daardoor verdwijnen er in de drie jaren tot en met 1996 gemiddeld 60 arbeidsplaatsen per jaar. Er werken 1400 mensen. Gedwongen ontslagen zullen zoveel mogelijk worden voorkomen. De reorganisatie is gebaseerd op een onderzoek van het bureau Booz, Allen en Hamilton. Zijn analyse heeft volgens Akzo aangetoond dat de vestiging in Sassenheim de produktiviteit kan verhogen en aanzienlijk op de kosten kan besparen.

Een soortgelijk onderzoek bij het bedrijf van Akzo Nobel Coatings in Stuttgart heeft al tot ‘belangrijke verbeteringen’ geleid. De verfdivisie, Akzo Nobel Coatings, heeft te maken met concurrentie van ondernemingen die ook op de wereldmarkt actief zijn. Zij dient te voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die de internationale klantenkring stelt. Dit vergt volgens Akzo een “voortdurende kritische beoordeling van alle bedrijfsprocessen”.

Binnen de divisie, de grootste verfproducent ter wereld, heeft zich de te jaren een groot aantal veranderingen voltrokken die uitwerking hebben gehad op de rol van de locatie Sassenheim. Als voorbeelden noemt Akzo de overgang van landenorganisaties naar internationaal werkende bedrijfsgroepen, de fusie van Akzo met Nobel, de beeindiging van de produktie van lakken voor nieuwe auto’s en de herverdeling van de produktie wegens de noodzaak van specialisatie van de Europese verfproduktiebedrijven.

Reageer op dit artikel