nieuws

Veel interesse voor bedrijventerrein Elst

bouwbreed Premium

Bedrijventerrein De Aam in het Gelderse Elst blijkt zo in trek, dat de grond van een geplande uitbreiding al bijna geheel is verkocht nog voordat met de ontsluitingswerken is begonnen. Vijf hectaren groot is deze uitbreiding die nu nog vrijwel braak ligt. Desondanks zijn al opties genomen op 4 ha zodat nog slechts 1 ha voor vrije uitgifte beschikbaar is. Een van de kopers is Aannemingsbedrijf Joosten BV uit Elst die als belegging een bedrijfsverzamelgebouw wil bouwen.

De vlotte verkoop van de grond noopt de gemeente Elst er toe nu al, jaren eerder dan gepland, grond voro verdere uitbreiding van De Aam aan te kopen. Deze uitbreiding omvat 4 ha. Met de uitgifte van bouwkavels wil de gemeente in de loop van 1996 beginnen. Of zo lang gewacht kan worden valt, gezien de animo van bedrijven voor vestiging in Elst, te bezien.

Reageer op dit artikel