nieuws

Van Eijkelenburg wil nog dit jaar in Cadzand bouwen

bouwbreed Premium

Directeur R.F.J.M. Hoendervangers van Van Eijkelenburg Planontwikkeling BV heeft de hoop uitgesproken dat voor begin volgend jaar begonnen kan worden met de bouw van het hoogbouwpo Cadzand-Bad Residence.

Dit 30 meter hoge, 90 meter lange en 20 meter brede complex moet aan de Boulevard de Wielingen in Cadzand-Bad verrijzen. Hoendervangers deed zijn uitspraak na afloop van de behandeling van een spoedprocedure door rechter D.Dolman bij de Raad van State.

Twee poen

Al weer enkele jaren geleden besloot Cadzand Poen BV twee projecten te starten in Cadzand (gemeente Oostburg): een kuuroord en het hoogbouwpo Residence. Twee van zulke plannen bleek te veel te worden voor een ontwikkelingsmaatschappij, zeker toen er een breuk ontstond met Bouwbedrijf TMB uit Willemstad. Cadzand BV besloot het hoogbouwplan te verkopen aan Van Eijkelenburg Planontwikkeling BV uit Rosmalen.

Van Eijkelenburg zegt nu reeds – 7,5 miljoen te hebben geinvesteerd in het bouwpo. Iedere dag moet er rente over dat geld betaald worden zodat er uit financieel oogpunt niet te lang meer gewacht kan worden met de realisering van het gebouw. De stichtingskostenpost van het project is nu geraamd op – 27 miljoen. Kopers zouden er inmiddels voldoende zijn voor de 67 appartementen en 10 winkelunits.

De gemeente paste het hoogbouwpo al in planologische zin in door het bestemmingsplan Boulevard de Wielingen te tekenen. Toch kon de gemeente op basis van dit bestemmingsplan nog geen bouwvergunning verlenen omdat inwoners van Cadzand en de Natuurbeschermingsvereniging ’t Duunpje West-Zeeuws Vlaanderen er kroonberoep tegen hebben ingesteld bij de Raad van State. Dit beroep zorgde er voor dat het bestemmingsplan automatisch werd geschorst. De beroepinstellers vinden dat de hoogbouw de omgeving te veel aantast. Het zou er misstaan.

Geen kans

Volgens de gemeente en de poontwikkelaar heeft het kroonberoep geen enkele kans van slagen. De gemeente en ook de provincie, die het met het plan eens is, zouden een deugdelijke belangenafweging hebben gemaakt. Daarom zou het nu niet aangaan nog langer te moeten wachten op de afhandeling van het kroonberoep. In de door rechter Dolman behandelde spoedprocedure vroegen gemeente en poontwikkelaar te mogen handelen alsof er een geldig bestemmingsplan ligt. Dan kan de gemeente namelijk een bouwvergunning verlenen, die overigens door de tegenstanders weer aangevochten kan worden. Maar tegen een, op basis van een geldig bestemmingsplan verleende bouwvergunning, is het moeilijk strijden. Dat is in het verleden wel gebleken bij de Raad van State.

Vol

Rechter Dolman toonde zowel begrip voor de standpunten van de gemeente en de poontwikkelaar als voor de argumenten van de Cadzanders en de natuurbeschermers. Hij ging een discussie aan over de vraag of Cadzand vol is. Niemand vond Cadzand te vol. Er kan dus nog nieuwbouw bij, concludeerde de rechter. De rechter opperde daarop dat het best wel eens gunstiger kan zijn voor het aangezicht van het gebied om op een plaats hoog te bouwen in plaats van op meerdere plaatsen laag. Over een week hoopt de rechter zijn besluit te ke uitspreken.

Reageer op dit artikel