nieuws

Van den Noort wil voorlopig nog blijven groeien

bouwbreed Premium

Het aannemingsbedrijf Van den Noort uit Dongen heeft de laatste jaren een forse groei doorgemaakt. Die werd mede veroorzaakt door de uitbreiding van de activiteiten. Als het aan de directie, de vier gebroeders Van den Noort, ligt is aan die groei nog geen einde gekomen.

Voor stabilisatie voelen zij, zo laat algemeen directeur A. van den Noort duidelijk weten, vooralsnog niets. Ze zijn van harte aanhangers van het gezegde ‘stilstand is achteruitgang’ . Mogelijkheden ziet de leiding onder meer in de milieusector.”Er heerst een geest van uitbreiding in ons bedrijf”, zo verwoordt de directeur.

Het vijftig jaar bestaande bedrijf heeft nu twee poten: het aannemingsbedrijf van grond-, straat- en sloopwerken, dat tevens handelt in zand en grind. De andere poot verhuurt containers, verwerkt puin en groen en heeft recycling in zijn pakket. Die activiteiten worden ontplooid vanuit het gunstig aan het Wilhelimnakanaal gelegen bedrijfscomplex in Dongen en sinds kort ook vanuit Waalwijk, waar het aannemingsbedrijf Pullens is overgenomen dat werkt in het Land van Heusden en Altena en in de richting Den Bosch. Er is in Waalwijk al een nieuwe bedrijfshal met kantoren gebouwd.

Goed werken

Op de vraag of het goed gaat met ‘zijn’ bedrijf antwoordt de algemeen directeur vo lmondig ‘ja’. Natuurlijk is er concurrentie en staan de prijzen onder druk, maar Van den Noort maakt niet de indruk dat hij er erg onder lijdt. “Er is hier in Brabant nog best goed te werken,” zegt hij. “Ja hoor eens, je krijgt niet voor niets. Je moet altijd standby zijn, een band van vertrouwen met je relaties scheppen en vooral vakbekwame mensen in dienst hebben, die kwaliteit leveren.” Een pre noemt hij dat zijn bedrijf tegenwoordig een breed pakket kan aanbieden. “We zijn als eersten op de bouwplaats en we gaan er als laatsten weg. We beginnen namelijk met het graven van de bouwput, daarna saneren we de grond, en we leggen de rioleringen. Als de woningen of andere panden zijn voltooid komen wij weer aan bod. We zorgen voor de bestrating en leggen de tuinen aan. En wij zorgen dat het bouwpuin netjes wordt afgevoerd naar ons recyclingbedrijf.” Van den Noort vertelt dat al in 1987 met recycling is begonnen, omdat uit milieuoverwegingen niet alles meer mocht worden gestort. “In onze recyclingfabriek wordt het bouw- en sloopafval dan weer verwerkt tot puingranulaat en het groene afval tot compost.”

Containers

Dat bij deze activiteiten containers nodig zijn spreekt vanzelf; de verhuur daarvan is ook een activiteit van Van den Noort. “Die is trouwens aanzienlijk uitgebreid,” laat de directeur weten. “We hebben er nu zo’n 2000. Daar zijn ook rolcontainers en magazijn- en materiaalcontainers bij.” Recycling en containerverhuur hebben de te jaren een grote vlucht genomen. Van den Noort: “We halen de te jaren de helft van onze omzet uit.”

De andere helft wordt dus behaald door het echte aannemerswerk en de handel in zand en grind, de oeractiviteit van Van den Noord. Want daarmee begon Cees van den Noort, de vader van de vier directeuren, in 1944: met het per paard en wagen vervoeren van – onder meer – zand en grind. Hij had al spoedig zijn eerste auto maar de groei van zijn zaak werd pas goed bevorderd toen hij zelf zand ging winnen in Dongen. Dat zand leverde hij voor onder meer de woningbouw, de aanleg van de weg Tilburg-Breda en voor tunnelwerkzaamheden in Rotterdam. En later – de eerste dragline was al aangeschaft – de werken op het vliegveld Gilze-Rijen.

“Dat Dongense zand is nogal bekend geworden. We leveren allerlei soorten, zoals metsel-, beton-, grindzand- en verschralingszand. Ons voegzand wordt ook veel gevraagd door bedrijven buiten onze eigen regio. We deden eerst droge ontgrondingen, sinds de jaren tachtig hebben we een zandzuiger in een locatie van veertig hectare in Dongen.”

Scheepvaart

Van den Noort heeft zich ook nog op het terrein van de scheepvaart gewaagd. “Op een gegeven moment hadden we een vloot van zeven schepen met een capaciteit die varieerde van 130 tot 1000 ton. Maar doordat het Wilhelminkanaal niet op tijd was aangepast en ook wel door de recessie viel in 1987 het doek voor onze scheepvaart.”

Over een andere activiteit wil de algemeen directeur ook graag wat vertellen: het sloopwerk. “Dat is duidelijk veranderd. Vroeger sloopte je bij wijze van spreken maar even een pandje, maar dat is niet meer zo eenvoudig. Je bent aan veel regels gebonden en er wordt een grote deskundigheid van je medewerkers gevraagd. KIjk alleen maar naar wat er komt kijken op het gebied van de asbestverwijdering. Daarvoor hebben wij ook de nodige deskundigheid in huis”, aldus de directeur.

Van den Noort gaat aan het jubileum uitvoerig aandacht besteden. Vandaag, donderdag 18 en vrijdag 19 augustus wordt open huis gehouden voor de relaties, zaterdag 20 en zondag 21 augustus zet het bedrijf zijn poorten open voor de bevolking van Dongen.

Het bedrijf van Van der Noort is gevestigd aan het Wilhelminakanaal in Dongen.

Van den Noort heeft het oude zwembad van Dongen gesloopt. Rechts op de achtergrond het nieuwe zwembad.

Boven:

Het maken van bouwputten behoort tot de vaste taken van Van den Noort.

Reageer op dit artikel