nieuws

SVR: Geen premieheffing op aanvulling uitkering

bouwbreed Premium

De Sociale Verzekeringsraad moet morgen beslissen over een voorstel om over aanvullingen op uitkeringen geen sociale premies voor de werknemersverzekeringen meer te heffen tenzij er sprake is van grote praktische bezwaren. Een uitzondering zou moeten gelden voor een aanvulling op een ww-uitkering als gevolg van onwerkbaar weer.

Door invoering van de wet terugdringing beroep arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (TBA) en het als gevolg daarvan ‘dichten van het wao-gat’ werd de vraag actueel of daarover premie moeten worden geheven.

Eerder was er ook al sprake van aanvullingen op uitkeringen. Zo wordt in veel gevallen een aanvulling gegeven op de uitkeringen Ziektewet, meestal door de werkgever.

In het concept-advies dat de raad donderdag bespreekt valt te lezen dat het geen verschil mag maken langs welke weg een aanvulling op uitkering tot stand komt. bijvoorbeeld via de werkgever of door een particuliere verzekeringsmaatschappij.

Onwerkbaar weer

Daarom wordt voorgesteld alle aanvullingen op wao-uitkeringen vrij te stellen van premieheffing. Ook bij aanvullingen op ww-uitkeringen moet premieheffing achterwege blijven, behalve als het gaat om aanvullingen bij wat ‘niet-ontslagwerkloosheid’ wordt genoemd. Gedoeld wordt daarbij onder andere op verkregen uitkeringen bij onwerkbaar weer als gevolg van klimatologische omstandigheden.

Ook over aanvullingen op ZW-uitkeringen en aanvullingen op het loon dat de werkgevers gedurende de eerste twee/zes ziekteweken verplicht is door te betalen moeten premies worden ingehouden, omdat vrijstelling hier tot grote uitvoeringstechnische problemen zou leiden.

Reageer op dit artikel