nieuws

SP wil openbaar debat over Brabantse gedeputeerde

bouwbreed Premium

De fractie van de Socialistische Partij in de Provinciale Staten van Noord-Brabant wil tijdens een openbaar debat de handelwijze van gedeputeerde D. Sonneveld (CDA) bij de aanbesteding van een dijkverzwaring aan de orde stellen.

De SP vindt dat het optreden van de gedeputeerde bij de aanbesteding van een dijkverzwaring in de Aakvlaaipolder bij Hank politieke gevolgen moet hebben. De fractie wil er tijdens de eerstkomende statenvergadering op 2 september een interpellatie over houden.

Onlangs werd bekend dat Sonneveld in een officiele brief het hoogheemraadschap Alm en Biesbosch heeft laten weten geen bezwaar te hebben tegen een “kwalitatief zorgvuldige uitvoering van dit po voor – 2,15 miljoen door het aannemingsbedrijf Hakkers BV”. Een dergelijke onderhandse aanbesteding past niet in het tot nu toe gevoerde beleid van de provincie. Dat gaat bij dit soort werken uit van een openbare aanbesteding. De zaak kwam in de openbaarheid nadat benadeelde aannemers in een anonieme brief de gedeputeerde onlangs beschuldigden van vriendjespolitiek. De Brabantse bestuurder woont tijdelijk in een huurhuis dat eigendom is van Hakkers. Het college van GS heeft inmiddels op vragen van het SP-statenlid R. Roovers laten weten dat de gedeputeerde wegens de haast waarmee de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd een onderhandse aanbesteding zou ke billijken. “De wijze waarop hij gemeend heeft zijn opvatting aan het schap kenbaar te maken, is ongelukkig geweest.”

Misverstanden

“Door zijn brief heeft de gedeputeerde aanleiding gegeven tot misverstanden. Met de gedeputeerde betreuren wij de gang van zaken”, aldus het college. Volgens Roovers laat het college met deze uitspraak Sonneveld “als een baksteen vallen”. “De gedeputeerde heeft fout gehandeld. Daarover bestaat geen misverstand meer. Sonneveld heeft tegen de wil van de provincie en het hoogheemraadschap geprobeerd zijn invloed aan te wenden om het po bij een bekende aannemer onder te brengen.” De SP vindt dat dit politieke gevolgen moet hebben. Overigens is inmiddels een procedure gestart om het po openbaar aan te besteden.

Reageer op dit artikel