nieuws

Russisch bedrijf rekent niet op het westen

bouwbreed Premium

Russische bedrijven geven lage prioriteit aan samenwerking met Westerse bedrijven. De belangrijkste strategie van Russische bedrijven is het vinden van nieuwe afzetmarkten voor reeds bestaande produkten.

Om die reden zijn zij vooral geinteresseerd in het verbeteren van hun commerciele vaardigheden. Het verbeteren van de kwaliteit van hun produkten, waarbij het Westen behulpzaam kan zijn, geven zij een lagere prioriteit.

Nog steeds beschouwen veel bedrijven het overheidsbeleid als meer doorslaggevend voor hun toekomst dan hun eigen initiatieven.

Geen elan

Een sterke economische teruggang dwingt bedrijven in het westen tot het vinden van creatieve oplossingen, bijvoorbeeld door nieuwe produkten te introduceren. Dit blijkt in de meeste sectoren van de Russische economie niet het geval. De economische teruggang heeft niet tot een nieuw innovatief elan geleid. Dit geldt zowel voor geprivatiseerde als niet geprivatiseerde ondernemingen.

De Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam (SEO) verrichtte naar deze feiten een studie voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Het onderzoek richtte zich op innovatief gedrag van ondernemers en onderzoeksinstituten. Het bestond uit een enquete onder ruim negentig bedrijven en vijftien onderzoeksinstellingen in de regio Nizhny Novgorod (voormalig Gorki) en werd uitgevoerd met een Russische partij.

Progressief

De regio ligt zo’n 400 kilometer oostelijk van Moskou en is groter dan Nederland en Belgie samen. Met 3,7 miljoen inwoners staat het inwonertal van de regio op de derde plaats in Rusland. Het gebied voert een progressief economisch beleid.

Uit het SEO-onderzoek blijkt eveneens dat onderzoeksinstellingen een veel groter belang hechten aan samenwerking met het westen. Zij zijn vooral geinteresseerd in samenwerking met westerse ondernemingen en in het vinden van nieuwe commerciele toepassingen voor hun onderzoek.

Het ministerie van Economische Zaken verkent momenteel de mogelijkheden om de samenwerking tussen Nederlandse bedrijven en instellingen en Russische onderzoeksinstellingen te stimuleren.

Delegatie

Daartoe zal dit najaar een delegatie van het ministerie onder leiding van directeur-generaal voor de buitenlandse economische betrekkingen van het ministerie van economische zaken drs. F. Engering samen met een aantal bedrijven en instituten de regio bezoeken. De delegatie staat open voor medewerking vanuit bouw- en aanverwante bedrijven.

Reageer op dit artikel