nieuws

Richtlijn zuurbestendig ‘cement’ ter kritiek

bouwbreed Premium

Tot 1 september is er de mogelijkheid om kritiek te leveren op het ontwerp van een beoordelingsrichtlijn (BRL) voor hydraulische bindmiddelen met verhoogde zuurbestendigheid. Het ontwerp is verschenen bij de Stichting BMC te Gouda. De aanleiding is de ontwikkeling van een bindmiddel, dat op het eerste gezicht lijkt op cement, maar dat bij nader inzien niet voldoet aan de definitie van cement. De samenstelling van het bindmiddel wijkt af en het hydraulische bindmiddel valt daardoor niet onder de normen voor beton. Om die reden wordt nu een aparte richtlijn voor zulke bindmiddelen voorgesteld.

De ontwerp-BRL geeft aan dat er van een verhoogde of verbeterde zuurbestendigheid gesproken mag worden, als het met het bindmiddel gemaakte beton minder dan de helft zo sterk aangetast wordt door zuren dan een referentiebeton. Dat referentiebeton is al behoorlijk duurzaam, vervaardigd met hoogovencement met een hoge bestandheid tegen sulfaten en een water/cementfactor van 0,45.

Een hydraulisch bindmiddel dat voldoet aan de eisen van de nieuwe BRL komt in de toekomst in aanmerking voor een attest met produktcertificaat.

De ontwerp-BRL is gratis te verkrijgen bij het Bureau BMC, telefoon 01820-32300.

Reageer op dit artikel