nieuws

Resultaten ingenieurs Fugro nemen verder toe

bouwbreed

Het ingenieursbureau Fugro heeft in het eerste halfjaar van 1994 een hoger nettoresultaat van f. 8,7 miljoen laten zien. In dezelfde periode van vorig jaar was er een winst van f. 7,7 miljoen.

Alle divisies leverden een positieve bijdrage aan het resultaat over de eerste zes maanden. Uitzondering zijn de bedrijven in de buurt van Singapore en Australie, die momenteel last hebben van een tekort aan orders en dus felle concurrentie. De omzet was f. 320,2 miljoen (1993: f. 216,1 miljoen).

Het eigen vermogen ging sterk achteruit mede door de val van de dollar en de betaling van goodwill voor overgenomen bedrijven. In de eerste maanden van dit jaar nam het bedrijf acht ondernemingen over, waardoor vooral de divisie Survey werd uitgebreid. Het eigen vermogen zakte tot 34 procent. In 1993 stond dat nog op 49 procent. President-directeur G. Kramer verwacht dat het eigen vermogen aan het eind van dit jaar weer op 40 procent zal staan. Wel tekent hij aan dat de dollar niet onder het niveau van 1993 moet blijven zitten. De koersval van de dollar veroorzaakte in het eerste halfjaar een daling van de waarde van de deelnemingen. Op het eigen vermogen werd daarom f. 12 miljoen afgeboekt. De totale goodwill voor acquisities kwam uit op f. 82,6 miljoen.

Daarvan was f. 32,6 miljoen bestemd voor de aanpassing van de balansen van de overgenomen bedrijven. Ook was een deel van dat geld bestemd voor de sluiting van een kantoor in het Verre Oosten. Dat kantoor behoorde bij de onlangs overgenomen Noorse onderneming Geoteam.

De onderneming handhaaft haar verwachting dat de winst per aandeel, gebaseerd op het gemiddeld aantal uitstaande aandelen, dit jaar op ongeveer hetzelfde niveau als 1993 zal uitkomen, zo laat de directie weten. De winst per aandeel (inclusief emissie) zakte van f. 0,84 naar f. 0,75. De winst op het gemiddeld aantal uitstaande aandelen kwam uit op f. 0,91.

Reageer op dit artikel