nieuws

Publikatie nr. 32

bouwbreed

De commissie Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw, ingesteld door het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Staat der Nederlanden heeft de loon- en materiaalindices voor de maand april 1994 ten behoeve van de Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 (RWU-1991) vastgesteld.

De indices zijn – te zamen met de vanaf april 1993 gepubliceerde indices – in onderstaande tabel weergegeven.

Loon-en materiaalindices RWU 1991

Juni 1991 = 100

Volgnr. Maand Loonindex Materiaalindex

(Ln) (Mn) 23 April 1993 103,9 104,7 24 Mei 1993 103,8 104,9 25 Juni 1993 103,8 105,0 26 Juli 1993 104,1 105,7 27 Augustus 1993 104,2 105,7 28 September 1993 104,2 105,6 29 Oktober 1993 104,2 105,4 30 November 1993 104,2 105,5 31 December 1993 104,2 105,6 32 Januari 1994 105,5 106,1 33 Februari 1994 105,5 106,1 34 Maart 1994 105,5 106,3 35 April 1994 104,8 106,9 Indices voor werken die zijn aanbesteed op of na 1 januari 1994 Januari 1994 = 100 32 Januari 1994 100,0 100,0 33 Februari 1994 100,0 100,0 34 Maart 1994 100,0 100,2 35 April 1994 99,3 100,7 Commissie Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw Postbus 30435 2500 GK ‘s-Gravenhage tel. : 070-37338393 fax : 070-3635682 20 juli 1994

Reageer op dit artikel