nieuws

Pleidooi voor aanleg van apart leidingnet voor industriewater in Noord-Brabant

bouwbreed

De provincie Noord-Brabant zou, in navolging van Gelderland, moeten besluiten tot aanleg van een apart leidingnet voor industriewater. Dat vindt de BOF-fractie in de Brabantse Staten. In een brief aan GS wordt aangedrongen op de aanleg van een dergelijk separaat leidingnet, dit om het kwalitatief hoogwaardige grondwater veilig te stellen als drinkwater.

De BOF-fractie wijst er op dat de provincie in de begroting voor volgend jaar een bedrag van – 85000 daarvoor heeft uitgetrokken. Bij GS wordt er daarom op aangedrongen “initiatieven te ondernemen richting waterleidingbedrijven om te komen tot aparte leidingen voor industriewater. Aanleg van zo’n leidingnet vergt overigens een investering van vele honderden miljoenen. Dat geld zal dan opgebracht moeten worden door bedrijfsleven en waterleidingmaatschappijen.”

Reageer op dit artikel