nieuws

Partijen willen komen tot aanvullende cao-afspraken Onderaannemers en bond zetten AVBB onder druk

bouwbreed Premium

De bouwbond FNV en de twee maanden oude Confederatie van Gespecialiseerde Aannemers hebben de aanval op het AVBB ingezet. Beide organisaties hebben elkaar gevonden in de wens in de bouw-cao meer aandacht te krijgen voor de gespecialiseerde aannemers en hun werknemers. Mogelijk zullen deze partijen, buiten het AVBB om, branchegerichte afspraken gaan maken als aanvulling op de bouw-cao.

Al in 1991 gaf de Bouwbond FNV met het uitbrengen van het rapport ‘Bouwkolom in beweging’ de aanzet tot een andere kijk op de rol van de diverse bouwpartners in het bouwproces en daaruit voortvloeiend de totstandkoming van de Bouw-cao. In dit rapport stelde de bond een gelaagde cao-structuur voor, waarbij de Bouw-cao weliswaar blijft bestaan, maar er met werkgeversorganisaties in afzonderlijke branches kan worden onderhandeld over eigen arbeidsvoorwaarden. Dat ke wat betreft de FNV aanvullingen op de Bouw-cao zijn, maar ook afspraken die in de plaats komen van bepalingen in deze cao omdat ze meer rekening houden met de typische branchekenmerken.

De bond is verder van mening dat meer branche-organisaties moeten worden betrokken bij het cao-overleg. Nog teveel branches en bedrijven zijn via de algemeen-verbindend verklaring onderhevig aan de Bouw-cao zonder dat ze op de totstandkoming enige invloed hebben ke uitoefenen.

Werknemers

De bouwbond FNV heeft nu door middel van een enquete tevens aangetoond dat ook werknemers behoefte hebben aan branche-cao’s. In de enquete werd een groot aantal straatmakers, ijzervlechters, steigerbouwers en dakdekkers ondervraagd over wat zij veranderd willen zien in de cao. De belangrijkste conclusie is dat vrijwel alle geenqueteerden voorstander zijn van een gelaagde cao-structuur. De werknemers vinden dat de bouw-cao onvoldoende is toegesneden op de verschillende branches, met name als het gaat om arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden.

Conga

De bouwbond staat overigens niet alleen in zijn wens, die door het AVBB tot nog toe steeds is genegeerd, om de bouw-cao breder toegankelijk te maken. Een zevental werkgeversorganisaties van gespecialiseerde aannemers heeft twee maanden geleden zijn krachten gebundeld in de Confederatie van gespecialiseerde aannemers (Conga) met als doel door het AVBB als vierde overleggroep te worden opgenomen en zo meer zeggenschap over de cao te krijgen. Het gaat hier om de voegers (AVPB), de betonstaalverwerkers (VOGA), de straatmakers (OBN), de tegelzetters (Bovatin), de steigerbouwers (VSB), de metselaars (NMPB) en de dakdekkers verenigd in het Hellend Dak.

Voorziter H. Barth van het AVBB heeft echter eerder in een interview met Cobouw laten weten hier weinig voor te voelen. “Het AVBB is uitstekend in staat de trom te roeren, ook voor de gespecialiseerde aannemers”, was toen het commentaar van de werkgeversvoorzitter op de wens van de organisaties, die zich toen overigens nog niet gebundeld hadden.

Zowel de bouwbond FNV als de Conga laten het hier niet bij zitten. In het Bouwplatform zullen beide partijen blijven hameren op een ander structuur. Daarnaast, zo vertelt bondsbestuurder B. Visser, is het mogelijk om buiten het AVBB om aanvullende branche-afspraken te maken met grote bedrijven en werkgeversorganisaties. Conga-voorzitter Meijer (tevens voorzitter van de OBN, red.) zegt hier niet onwelwillend tegenover te staan, maar prefereert in eerste instantie een integratie van de confederatie in het AVBB om via deze weg tot branche-afspraken te komen. Visser zegt zich in dit kader af te vragen in hoeverre de bond en de Conga samen oplopen in hun strijd tegen het AVBB.

Werktijden

Visser: “Wij willen in de eerste plaats branche-gerichte afspraken zoals, wanneer onze leden dat daadwerkelijk willen, een aangepaste bepaling over werktijden voor straatmakers en een ander functie- en beloningstructuur voor de steigerbouwers. Dat is het in belang van onze leden. Als de Conga echter alleen maar een ingang in het AVBB wil is het maar de vraag of we uiteindelijk wel hetzelfde voor ogen hebben”. De bondsbestuurder voegt er aan toe dat een en ander zich zal uitkristalliseren in gesprekken en activiteiten die de bond voor vier ‘speerpuntbranches’ (straatmakers, dakdekkers, ijzervlechters en steigerbouwers) wil gaan houden.

Rolverdeling

De reden waarom het AVBB besluitvorming over ‘cao’s op maat’ ophoudt is volgens Visser vrij simpel: “Als organisatie van hoofdaannemers probeert het AVBB de rolverdeling tussen hoofdaannemers en onderaannemers hierarchisch en prijstechnisch in stand te houden. Ik vind echter dat je daar de cao niet voor mag gebruiken”.

Het AVBB zegt nog geen reactie te ke geven voordat de oprichting van de Conga en de enquete van de bouwbond in het bestuur aan de orde zijn geweest. Een en ander zal op 24 augustus plaatsvinden, aldus een woordvoerder.

Reageer op dit artikel