nieuws

Onterecht

bouwbreed Premium

Ambtenaren van de gemeente Maastricht hebben ontdekt dat openbare aanbesteding veel geld kan besparen.

Wel wordt toegegeven dat het verschil tussen de gemeentelijke ramingen en de inschrijvingsbedragen voor civieltechnische werken voor een deel ook wel het gevolg kan zijn geweest van de economische malaise, waarin die aanbestedingen plaatsvonden.

En bij de vaststelling van de ‘winst’ lijken de hogere kosten, die de langere voorbereidingstijd, de nauwkeuriger procedure en het frequentere toezicht met zich meebrachten, buiten beschouwing gelaten

Maar wat vooral steekt is de suggestie richting aannemers dat de lagere aannemingssommen alleen zouden ke worden gerealiseerd door op de kwaliteit te beknibbelen. Dat hebben die aannemers niet verdiend.

GO

Reageer op dit artikel