nieuws

Ondernemer kan werktijd meer naar wens besteden

bouwbreed Premium

Menige ondernemer krijgt regelmatig het gevoel dat hij geleefd wordt. Door de klanten, personeelsleden, relaties. Dat hij geen moment voor zichzelf overhoudt, aangezien men verwacht dat hij dag en nacht klaarstaat voor ieder die hem wil benaderen, voor belangrijke zaken en voor zeer vele futiliteiten.

Rust kent hij niet. Over diverse dingen zou hij eens ver van het hectische zakenleven willen nadenken, want het gaat gewoonlijk niet om wit of zwart, maar hoe komt hij hier nu achter?

Hij wordt door de buitenwereld van de ene crisis naar de andere gedreven. Bijna steeds dreigt hij in tijdnood te komen, rent achter beslissingen aan. Is het dan een wonder dat hij soms stiekem met de pet gooit naar een beslissing of gokt op zijn goede gesternte? Als hij maar eens een adempauze kreeg zonder dat de concurrentie met de opdracht ging lopen!

Nu zijn er natuurlijk wel methoden om een manager wat tijd te verschaffen en bij zijn besluiten deskundig advies te geven. Maar deze lieden werken bijna allemaal in grote organisaties. Dus niet in het kleine bedrijf, zou je zeggen.

Toch kan de ondernemer met een klein bedrijf, zonder de hulp van een secretaresse of een specialist in de onderneming zijn werktijd deels beheersen en beter of meer naar wens besteden. Als hij maar wil.

Het komt er doodgewoon op neer dat gedurende delen van de normale werkdag iemand de telefoon aanneemt en bezoekers ontvangt.

Een telefoniste met een mooi woord. Zelfs kan het de boekhouder zijn. Degene die belt of aan de balie staat, vraagt natuurlijk naar de baas, maar het antwoord luidt: Die is er even niet. Een volstrekt natuurlijk gegeven. In feite zit hij rustig in zijn kantoortje, of voor mijn part thuis. Een uurtje of twee per week is hij niet beschikbaar voor anderen. Indien men werkelijk rust wenst, geldt deze zogenaamde afwezigheid tevens voor het personeel. De baas is er niet.

Als men dit een beetje logisch opzet, zie ik geen probleem om de ondernemer tweemaal in de week een paar uurtjes uit de roulatie te houden. Samen is dat een hele dag. Wanneer men deze betrekkelijk korte tijd niet gemist zou ke worden, mankeert er nogal wat aan de organisatie en de mensen. De voorwaarde waarom dit draait is of men het echt wil en er geen wassen neus van maakt door toch voor anderen op kantoor te zijn.

Het zal een actieve ondernemer de eerste weken of maanden niet meevallen zich in te houden en niet thuis te geven. Naarmate men meer ervaring opdoet, zal men het makkelijker ondergaan, want vooral in het begin zal men verbaasd zijn over de tijd die men krijgt.

at wil niet zeggen dat men iedere week een wereldschokkend idee krijgt of de oplossing vindt voor de huidige depressie. Wel dat langzamerhand een ietwat nieuw denksysteem op gang gebracht kan worden.

Belangrijke beslissingen wat verantwoorder en rustiger genomen ke worden. In plaats van op hoop van zegen, worden besluiten wat beter doordacht. Indien men dit zeg binnen een jaar begint te zien en wat later nog uit kan breiden, heeft men zijn beleid een stuk verbeterd.

Het is meestal verstandig over deze methode niet te praten, want nog altijd vinden mensen het raar.

Het lijkt erop dat men in een ondernemer waardeert dat hij zich over zijn toeren werkt, terwijl natuurlijk juist een goede het wat vlotter doet dan de middelmaat. Vlotter, niet slechter of dommer.

De beste managers zijn de rust zelve en zeker van wat zij doen. Het lijkt me dat een verstandige ondernemer zelf een beter leven leidt en zijn vrouw en personeel beter voorgaat dan de ploeteraar, de streber of de druktemaker, die men vaak tegenkomt.

Het kleine bedrijf

A. Goudvis

Reageer op dit artikel