nieuws

NT-golfplaten blijken heel dampdoorlatend te zijn

bouwbreed

Eternit heeft zijn enkele jaren geleden geintroduceerde Opticolor NT-golfplaat, onder de loep laten nemen door Bouwcentrum Advies te Maarssen. Daaruit is onder andere naar voren gekomen, dat deze golfplaat een heel hoge dampdoorlatendheid heeft.

Eternit is gelukkig met deze positieve uitslag, omdat met die conclusie tevens is komen vast te staan, dat de golfplaat geschikt is, om te worden toegepast in de agrarische bouw. Het damptransport dat via een golfplaten dak plaatsvindt, heeft een gunstige invloed op de relatieve vochtigheid in de ruimte en vermindert de kans op condensvorming.

De NT-plaat is uit de test veel beter naar voren gekomen dan veel andere vezelcement golfplaten.

Van de acht beproefde asbestvrije golfplaten waren vier proefmonsters van buitenlandse makelij, namelijk een Italiaanse, twee Belgische en een Deense. Vier golfplaten waren van Nederlands fabrikaat. Drie daarvan betroffen Opticolor NT-golfplaten, waarvan twee gecoate en een ongecoate versie. De uit de proefmonsters gezaagde stukken plaat zijn onderzocht aan de hand van DIN 53112.

Uit elke plaat zijn drie monsters gemaakt, die zijn blootgesteld aan een relatieve vochtigheid (RV) van 65 en 90%, bij een constante temperatuur van 20 gr. C. Er is voorts rekening gehouden met de verschillende plaatdikten. Van de platen is de gemiddelde notd-waarde (dampdiffusieweerstand) berekend. Een lage notd betekent een lage diffusieweerstand en derhalve een hoge dampdoorlatendheid. De drie NT-platen haalden een gemiddelde notd-waarde van 0,96 bij een RV van 65% en 0,76 bij een RV van 90%. De notd-waarden van de andere proefplaten lagen tussen de 1,32 en de 15,52 bij een RV van 65% en tussen de 0,77 en 5,52 bij een RV van 90%.

Reageer op dit artikel