nieuws

Noord-Holland trekt extra gelden uit voor dringende problemen

bouwbreed

Gedeputeerde staten van Noord-Holland hebben voor volgend jaar een financiele ruimte gecreeerd van – 24 miljoen. Het college wil van dit bedrag – 16 miljoen gebruiken om een aantal dringende problemen op te lossen.

Voor het stimuleren van ouderenhuisvesting wordt – 4 miljoen uitgetrokken. Voor het aanpakken van de twintig onveiligste kruispunten in de provincie is – 3,5 miljoen gereserveerd.

Het college wil verder – 3,8 miljoen uittrekken voor de regionale economische ontwikkeling in de regio’s IJmond en de kop van Noord-Holland. Een bedrag van – 3 miljoen is gereserveerd voor het beheersplan van de unieke Veenweidegebieden in de provincie. Het college wil verder nog – 2 miljoen uitgeven voor het realiseren van ecologische verbindingen voor flora en fauna in Noord-Holland. De financiele ruimte in de provinciale begroting komt voort uit meevallende renteopbrengsten en door het nemen van eenmalige begrotingstechnische maatregelen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels