nieuws

Nieuwe staatssecretaris neemt voorschot op taakverdeling Tommel (D66) wil meer samenhang V, RO en M

bouwbreed

De nieuwe staatssecretaris van VROM, Dick Tommel, wil zich voornamelijk gaan bezighouden met de volkshuisvesting, en niet, zoals algemeen werd verwacht met milieubeheer. Wel zal hij een link proberen te leggen tussen de volkshuisvesting, de ruimtelijke ordening en het milieubeheer, meer dan dat zijn voorganger E. Heerma heeft gedaan. “Bij Heerma waren de beleidsterreinen strikt gescheiden, waardoor het leek alsof de volkshuisvesting niets met het milieu te maken had. En dat is natuurlijk niet zo.”

Volgens Tommel zullen daarom bij de volkshuisvesting ook zaken worden betrokken als de locatieproblematiek, bodemsanering en geluidhinder.

Minister De Boer (PvdA) van VROM laat desgevraagd weten de uitlatingen van Tommel prematuur te vinden, omdat er nog over de taakverdeling moet worden gesproken. Zij laat zich dan ook niet uit over de vraag welke taken zijzelf naar zich toe wil trekken.

Drs. Dick Hamersma van de Nationale Woningraad toont zich verbaasd over het feit dat Tommel volgens eigen zeggen volkshuisvesting gaat doen. De NWR ging ervan uit dat juist de minister zich zou gaan bezighouden met volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, en dat de staatssecretaris het milieubeleid in zijn portefeuille zou krijgen. “Ik kan mij voorstellen dat het milieu zo’n specialistisch terrein is, dat daar een aparte staatssecretaris op wordt gezet”, aldus Hamersma.

De Boer heeft volgens hem de juiste eigenschappen om de andere beleidsterreinen te behapstukken. “Zij is gepokt en gemazeld in het openbaar bestuur en bezit voldoende kennis en ervaring op het gebied van VRO, om de problemen op te lossen die op de sector afkomen. Dergelijke eigenschappen herkennen we in Tommel helemaal niet. We hebben hem nog nooit op het gebied van de volkshuisvesting meegemaakt.”

‘Bekwaam’

Mr. W.D. van Leeuwen, directeur van het NCIV, is gelukkig met de keuze voor De Boer: “Ik heb haar ontmoet toen Heerma begon met het periodiek sectoroverleg. Ze komt over als een bekwaam bestuurder, een persoon waarmee je goed overleg kunt voeren.”

Over de uitlatingen van Tommel merkt Van Leeuwen op: “Ik ben blij dat de nieuwe staatssecretaris breder kijkt dan de volkshuisvestng, maar ik hoop wel dat hij de ruimtelijke ordening niet vergeet. Bij de uitvoering van de Vinex zitten immers de grootste problemen. Wat dat betreft zou het goed zijn als er op de Rijnstraat 8 in Den Haag wat muurtjes worden afgebroken.” Mr. P.W.G.M. van Rooij, directeur van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf is in het algemeen tevreden met de keuze van de bewindslieden. Wel vindt hij dat er in het paarse kabinet zeer goed moet worden doorgesproken wat de komende vier jaar zal worden verstaan onder coordinerend bouwbeleid. “Want het is de laatste jaren wel erg aan de magere kant geweest.”

Enige zorg heeft hij over de invulling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. “Het beleid dat is uitgezet steunen wij, maar nu komt het aan op de uitvoering ervan. Ik hoop dat dit op een verantwoorde en zorgvuldige manier gebeurt, maar ik moet bekennen dat ik er niet zo gerust op ben. Linschoten (hij zal waarschijnlijk de reorganisatie van de sociale zekerheid ter hand nemen, EH) legt namelijk wel erg makkelijk de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de sociale zekerheid bij anderen neer.”

Volgens het AVBB moet speciale aandacht worden geschonken aan de gevolgen die eventuele maatregelen op dit gebied hebben voor de bouwnijverheid.

‘Pak maar in’

De bouwbonden FNV en CNV delen de zorgen van de werkgevers over de invulling van de posten op Sociale Zaken en Werkgelegenheid. “Melkert zit in de rechtervleugel van de PvdA, en Linschoten is vaak geneigd te zeggen: ‘Vakbeweging, pak maar in'”, aldus een woordvoerder van de bouwbond FNV. “Maar dat moeten we dus niet doen. Linschoten is namelijk wel gevoelig voor goede argumenten. En dat geldt ook voor Melkert. We zullen er harder aan moeten trekken, maar dat is alleen maar goed. Dat houdt ons als vakbeweging tenminste wakker.”

De woordvoerder van de bouwbond CNV: “Melkert is wat ons betreft een onbeschreven blad, maar we hebben toch wel wat vraagtekens bij Linschoten. Hij ziet de sociale partners bijna niet staan. Daar zullen we dus nog een hele kluif aan hebben.”

Reageer op dit artikel