nieuws

NCB-Belgie brengt ledenlijst uit

bouwbreed Premium

De Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf, waarin de drie gewestconfederaties (de Vlaamse, de Waalse en de Brusselse zijn opgenomen) heeft voor de zevende maal een handboek uitgegeven met daarin gegevens van meer dan 13000 lid-bedrijven, die in of aan de bouwnijverheid actief zijn.

De bedrijven zijn geselecteerd naar specialisatie (burgerlijke bouw, baggerwerk, algemene bouwbedrijven alsmede toeleveranciers. Per rubriek staan de bedrijven alfabetisch vermeld op plaats van vestiging inclusief hun adres, btw-nummer en inschrijvingsnummer voor de sociale zekerheid alsmede het telefoonnummer.

De gids is voor BF1272 te verkrijgen bij de Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf, Lombardstraat 34-42 , 1000 Brussel.Telefonisch kan men terecht na het draaien van het nummer 02 510.4611.

Reageer op dit artikel