nieuws

N-Holland staat vuilstort bij waterwinstation toe

bouwbreed

De provincie Noord Holland is niet van plan zich te verzetten tegen de vestiging van een vuilstortplaats aan het Lekkanaal door de provincie Utrecht. Ook al komt de stortplaats recht tegenover het waterwinstation ‘Ir Cornelis Biemond’. Noord Holland gaat er van uit dat Utrecht alle gevaren die dat met zich meebrengt goed zal hebben afgewogen.

Dit blijkt uit antwoorden van het provinciebestuur op vragen van E.J. Theunisz, namens De Groenen lid van procinciale staten van Noord Holland.

In de ogen van De Groenen levert de realisering van een vuilstortplaats aan het Lekkanaal een directe bedreiging voor de drinkwatervoorziening van 2,5 miljoen inwoners van Noord-Holland.

Immers, de beoogde locatie voor de vuilstortplaats ligt recht tegenover de inlaat van het waterwinstation ‘Ir. Cornelis Biemond’ van de NV Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland.

Lekkage

Volgens De Groenen is maar een kleine lekkage naar het grondwater nodig om de drinkwatervoorziening op het spel te zetten. De komst van een vuilstortplaats maakt volgens E.J. Theunisz verplaatsing van het waterwinstation op termijn dan ook noodzakelijk.

“Bent u”, zo schreef het statenlid aan gedeputeerde staten, “met ons van mening dat een dergelijke investering tot gevolg kan hebben dat de prijs van het drinkwater in Noord Holland moet worden verhoogd?” GS van Noord Holland blijkt echter een andere mening te zijn toegedaan.

Volgens het provincie bestuur is de stortlocatie in zowel het oude als het recent door provinciale staten van Utrecht vastgestelde streekplan opgenomen.

“De locatie is tevens voorzien in de eveneens onlangs vastgestelde herziening van het Afvalstoffenplan in welk kader ook een mer-procedure is gevolgd. Uiteraard”, zo merken gedeputeerde staten op, “hebben provinciale staten van Utrecht alle voorkomende belangen afgewogen.”

Voorkomen

GS van Noord Holland zeggen in dit kader dan ook niet van plan te zijn hun Utrechtse collega-bestuurders op andere gedachten te brengen en zo te proberen de beoogde realisering van de vuilstortplaats te voorkomen.

Reageer op dit artikel