nieuws

Leende wil beginnen met aanleg woonwijk

bouwbreed

Over een week zal blijken of het gemeentebestuur van Leende een bouwvergunning kan verlenen voor de bouw van een woonwijk van vijftig woningen in het gebied de Breedvennen. Dan doet rechter D. Dolman bij de Raad van State uitspraak in een door het gemeentebestuur van Leende aangespannen spoedprocedure.

Enige tijd terug stelde het gemeentebestuur het bestemmingsplan Breedvennen op. Dit plan voorziet in woningbouw en in de aanleg van een bedrijventerrein.

Verkeersafwikkeling

Inwoners van de gemeente stelden bij de Raad van State in Den Haag kroonberoep in tegen het plan omdat zij vinden dat er eerst een nieuw verkeersafwikkelingsplan moet komen alvorens er nieuwbouw wordt gepleegd in de gemeente.

Met name de komst van het bedrijventerrein ziet men om die reden vooralsnog niet zitten. Het kroonberoep heeft van rechtswege schorsende werking zodat er voor woningen en bedrijven geen bouwvergunningen verleend konden worden.

Voor wat betreft de woningen zit dat het gemeentebestuur niet lekker.

Het gemeentebestuur vreest dat woningbouwsubsidies verlopen als de nieuwbouw niet voor het einde van het jaar aanbesteed kan worden.

Bouwvergunningen

Daarom trok wethouder P. Kuppers samen met de gemeentesecretaris en nog een medewerker naar Den Haag om rechter Dolman te vragen te mogen handelen alsof er een geldig bestemmingsplan ligt voor de nieuwe woonwijk. Dan ke er immers wel bouwvergunningen worden verleend. Wethouder Kuppers wees op de lijst van ongeveer honderdvijftig woningzoekenden, die bij de gemeente ingeschreven staan.

Oplossingen

Tevens verzekerde de wethouder dat de verkeerssituatie opnieuw de aandacht heeft van het gemeentebestuur en dat er oplossingen zullen zijn als de woningen afgebouwd zijn.

Dolman zei zich te zullen beraden en hoopte na een week een uitspraak klaar te hebben.

Reageer op dit artikel