nieuws

Kroon vernietigt besluiten koopprijs grenzen provincies

bouwbreed

De Kroon heeft besluiten van provinciebesturen om een aantal gemeenten in het kader van de Huisvestingswet een hogere koopprijsgrens toe staan vernietigd. Het gaat hierbij om de gemeenten Alphen aan de Rijn en Gouda (Zuid Holland), Apeldoorn, Barneveld, Harderwijk en Nijkerk (Gelderland) en De Ronde Venen, Veenendaal, Wijk bij Duurstede en Woerden (Utrecht). In een brief aan de Tweede Kamer schrijft oud-staatssecretaris Heerma dat duidelijk is dat de drie provincies in strijd met de wet hebben gehandeld.

In overleg met de provincies is afgesproken dat bij gemeenten die eveneens een hogere koopprijsgrens hanteren maar waarvan de situatie duidelijk afwijkt ten opzichte van de door de kroon vernietigende besluiten, deze nog niet voor vernietiging worden voorgedragen.

Verzoeken die reeds zijn voorgelegd maar waarover nog geen besluit is genomen, zullen worden aangehouden.

Ondertussen zullen het Interprovinciaal Overleg (IPO) en VROM proberen overeenstemming te bereiken over een toetsingskader voor dergelijke gevallen.

Reageer op dit artikel