nieuws

‘Janskliniek’ Haarlem besluit tot nieuwbouw

bouwbreed Premium

Het Haarlemse verpleeghuis ‘Janskliniek’ wil in 1996 beginnen met vervangende nieuwbouw op de bestaande locatie. Daartoe zullen de nu in gebruik zijnde gebouwen aan de Jansstraat, Ridderstraat en Korte Wijngaardstraat worden gesloopt. Het monumentale gedeelte van de kliniek aan de Jansstraat wordt gerestaureerd en in de nieuwbouw geintegreerd.

Met de uitvoering van het po is een investering gemoeid van f 30 miljoen. Architect J. Schouten in Wormer heeft van de Stichting Hervormde Diaconale Huizen (waaronder het verpleeghuis valt) inmiddels opdracht gekregen een ontwerp voor de nieuwbouw te maken. Hij moet nagaan of onder het toekomstige complex een parkeergarage voor 75 auto’s haalbaar is. Om de bouwplannen te ke uitvoeren zal het verpleeghuis tijdelijk onderdak vinden in noodlokalen elders in de stad. Uitvoering van het werk vergt 18 maanden.

Reageer op dit artikel