nieuws

HSL lijkt alleen ondergronds mogelijk

bouwbreed

Zouden bijvoorbeeld de betrokken gemeenten het laatste woord ke spreken dan zal het overgrote deel van de Hogesnelheidslijn (HSL) voornamelijk onder de grond Nederland passeren. Te meer omdat het trace voor de supersneltrein de woningbouwlocaties van sommige gemeenten bedreigt waardoor onder andere de uitvoering van Vinex-opgaven in het gedrang komt.

Die conclusie valt te trekken na de bijdragen van de insprekers bij de vergadering van de statencommissie verkeer en vervoer van de provincie Zuid-Holland over de ontwerp-voordracht van gedeputeerde staten voor de HSL.

Het dagelijks bestuur van de provincie stelt in deze ontwerp-voordracht voor in te stemmen met de aanleg van een aparte lijn voor de HSL. Op de bestaande lijn beperkt de supersneltrein het overige treinverkeer te veel en biedt deze lijn niet het niveau dat de kwaliteit van deze trein bepaalt. De aanleg moet dan gebeuren volgens de varianten A1 en B3. Wethouder C. Huigen-Van Boven van Leiderdorp rekende namens het Bestuurlijk Platform HSL/A4 voor dat realisatie van de voorstellen respectievelijk – 3,2 en – 4,2 miljard kost. Inpassing van het trace binnen de bestaande spoorlijnen zou daarentegen niet meer dan – 3,6 miljard vergen. Een plan waartegen wethouder T. van Rij van Leiden bezwaar aantekent omdat de komst van de supersneltrein onder meer de geluidsbelasting voor de woningen langs de treinbaan onaanvaardbaar vergroot. Hij ziet meer in aanleg van een nieuw trace.

Maaiveld

Wethouder B. Busch van Berkel en Rodenrijs wijst in elk geval de variant B3 af en wil zich wanneer het niet anders kan voegen in een maximaal ingepast A1-trace. Deze baan dient dan in een drie kilometer lange tunnel te komen. Aanleg boven het maaiveld betekent dat de treinbaan op een vijf meter hoge dijk komt te liggen waarlangs vier meter hoge geluidsschermen staan.

Een gelijkluidende mening verkondigde burgemeester C. Lamers van Bleiswijk die ook namens de gemeente Bergschenhoek sprak. Hij rekende voor dat de treinbaan een strook van zestig meter in beslag neemt en daarmee een barriere in het tuinbouwgebied legt. De directe economische schade beloopt daarmee zo’n – 550 miljoen bij een indirecte schade van meer dan – 1 miljard. Aanleg van een tunnel onder het gebied kost om en nabij – 450 miljoen. Lamers baseert dit bedrag op een onderzoek van het ingenieursbureau Haskoning.

Wethouder A. Groenewegen van Pijnacker legde uit dat de variant B3 neerkomt op een doorsnijding van drie kilometer van zijn gemeente. Aanleg ervan houdt de sloop van ruim 90 woningen in terwijl enkele honderden woningen onder een forse geluidsbelasting komen te staan. De plannen voor de HSL leveren verder problemen op voor de realisatie van het Vinex-plan Pijnacker-Zuid waar zo’n 4000 woningen moeten komen. Met de Nederlandse Spoorwegen overlegt de gemeente over de bouw van een station voor deze locatie; een voornemen dat door de gevolgen van de HSL niet erg haalbaar zal zijn.

Sloop

Ook burgemeester G. van der Wel-Markerink van Warmond voorziet door de komst van de HSL aanzienlijke problemen omtrent de woningbouw. De gemeente ligt nabij de splitsing van de bestaande spoorbaan in de lijn naar Haarlem en in de Schiphollijn. De voorgenomen verdubbeling van deze traces betekent dat nabij Warmond acht sporen liggen. De aanleg van de HSL houdt de aanwezigheid van tien sporen in. De bouw van een wijk met ruim 1000 woningen staat daarmee op losse schroeven. Tevens dreigt de sloop van zo’n 200 woningen in de wijk Lommerrust die in de jaren zeventig tot stand kwam.

Reageer op dit artikel