nieuws

Hoofdstuk 17 RAW ter visie

bouwbreed Premium

De conceptdeelcatalogus voor hoofdstuk 17 van de RAW-systematiek ligt ter visie bij de CROW De inhoud is uitgebreid en geactualiseerd. Bovendien is de naam van ‘Bodemsanering’ veranderd in ‘Verontreinigde grond en verontreinigd water’.

De tervisielegging is te bestellen bij de CROW te Ede.

Geinteresseerden ke zich een oordeel vormen over de inhoud van de concept-teksten en daarop desgewenst tot 1 oktober dit jaar schriftelijk commentaar indienen.

Reageer op dit artikel