nieuws

Haagse corporatie werkt als eerste met Shape-concept

bouwbreed

De Algemene Woningbouwvereniging te Den Haag heeft als eerste corporatie in Nederland besloten om in het kader van een beter buurtbeheer te gaan werken met het zogeheten Shape-concept. Shape is de naam van een Engelse woningcorporatie. Deze constateerde in 1986 dat zo’n 83% van de huurders werkloos was.

Om hier iets aan te veranderen besloot zij te investeren in de economische bedrijvigheid in de buurten, door het opzetten van kleine commerciele bedrijfjes. Zo konden buurtbewoners en werk en/of een opleiding worden geholpen.

Deze vorm van buurtbeheer is begin dit jaar in Nederland geintroduceerd en wordt gedragen door Arrow, adviesbureau voor volkshuisvesting, te Lelystad.

Reageer op dit artikel