nieuws

Gewest Zuid Holland blijft achter NVOB-leden realiseren dit jaar grotere omzet

bouwbreed Premium

Leden van het NVOB denken dit jaar met z’n allen een omzet te maken, die 3% groter is dan vorig jaar. Dat blijkt uit de enquete naar de verwachte bouwmarktontwikkeling, die vanuit het hoofdkantoor in Baarn wordt geentameerd en in en door de gewesten wordt uitgevoerd. Uit de gewestelijke opgaven blijken flinke verschillen met het landelijke resultaat.

Dat is onder meer het geval met het gewest Zuid-Holland, waar van de bijna 750 aangesloten bedrijven er 351 de moeite namen de enquete in te vullen. De omzet van deze aannemers in deze provincie blijkt in volume gemeten gelijk te zijn aan die van vorig jaar toen ze nog wel met 3,1% toenam ten opzichte van 1992.

Landelijk ziet het beeld er beter uit. Niet alleen nam de opzet vorig jaar met 3,2% toe ten opzichte van het jaar ervoor, voor dit jaar wordt eveneens rekening gehouden met een omzetgroei van gelijke grootte ten opzichte van 1993. Daarbij valt vooral de grote omzetgroei op van bedrijven, die in de omzetklasse boven – 10 miljoen per jaar zijn ingedeeld. Het kleine bedrijf (met een omzet tot – 250000) ziet de omzet dit jaar met ruim 4% dalen.

Opnieuw een daling

In Zuid-Holland is het beeld al niet anders. Ook daar zijn het de kleinste bedrijven, die de grootste omzetklap dienen te incasseren en ook dit jaar geen groei ke laten zien. Regionaal dienen de ontwikkelingen in het gebied van de Kamer van Koophandel Den Haag met zorg te worden gevolgd, aldus het NVOB-gewest Zuid-Holland. Vorig jaar al bleef de omzetontwikkeling in deze regio achter, maar voor 1994 wordt opnieuw een daling van 5% verwacht.

De verschillen in optimisme ten aanzien van de omzetontwikkeling, zijn ook terug te vinden in de grootte van de werkvoorraad en de waardering ervan. Zo blijkt in Zuid-Holland 35% van de deelnemers minder dan drie maanden werk in voorraad te hebben tegen 27% landelijk. Een voorraad van drie tot zes maanden kent landelijk al bijna 50% van de NVOB-bedrijven en in Zuid-Holland niet meer dan 43%.

Regionaal bezien wordt de werkvoorraad door de deelnemers in de regio’s Den Haag en Rotterdam als bijzonder ongunstig ingeschat: 54%, respectievelijk 47% van de deelnemers geeft aan een werkvoorraad van minder dan drie maanden te hebben.

Van de Zuidhollandse aannemers kwalificeert 36% de werkwoorraad dan ook als slecht tot aanzienlijk slecht. Landelijk ligt dit percentage op 27. Ook het percentage deelnemers dat de werkwoorraad als beter kwalificeert is in Zuid-Holland kleiner (24%) dan in het hele land (28).

Personeel

Het personeelsbestand in Zuid-Holland per 1 juli zou volgens de deelnemers uit deze provincie niet wezenlijk verschillen met dat per 1 januari 1993. Toen telde men 7025 bouw-cao’ers, per 1 juli van dit jaar 7019. Ook het uta-personeel nam sinds 1 januari 1993 bij deze bedrijven met niet meer dan 28 toe.

Dat ligt landelijk relatief gunstiger. De 2337 bedrijven die in totaal aan de NVOB-enquete deelnamen beschikten per 1 januari 1993 over 43977 mensen, waarop de bouwcao van toepassing is. Per 1 juli van dit jaar is dat opgelopen tot 45000. Voor het uta-personeel geldt landelijk een toename van 14692 per januari ’93 naar 15005 per juli van dit jaar.

Reageer op dit artikel