nieuws

Gelderland steekt miljoenen in aanleg van fietspaden

bouwbreed

Volgend jaar zullen in Gelderland weer enkele nieuwe rijwielpaden worden aangelegd. Zo komt er een recreatief fietspad tussen de dorpen Lent en Bemmel in de oostelijke Betuwe. Met de aanleg van het rond 4 km lange pad is – 2,4 miljoen gemoeid. Hiervan nemen rijk en provincie elk een derde voor hun rekening. De rest wordt naar evenredigheid bijgedragen door de gemeenten Elst en Bemmel.

Ook langs de Waalbandijk tussen de dorpen Ophemert en Varik in de westelijke Betuwe zal volgend jaar een fietspad worden aangelegd. De kosten hiervan zijn geraamd op – 315000. De provincie Gelderland zal – 75000 bijdragen, de gemeente Neerijnen – 25000, het recreatieschap – 50000 en het polderdistrict – 165000.

De aanleg past in het beleidsplan ‘Gelderland Fietst’ van de provincie. Hierin zijn plannen opgenomen die nu al voorzien in een investering van ruim – 30 miljoen gulden. De uitvoering ervan zal dan ook over verscheidene jaren worden uitgesmeerd.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels