nieuws

Gelderland in beroep tegen ondergrens prijs woningen

bouwbreed

Gedeputeerde Staten van Gelderland gaan in beroep tegen de beslissing van oud-staatssecretaris Heerma om het opschroeven van de ondergrens voor de koopprijs van woningen te verbieden.

Dat heeft het Gelderse college gisteren besloten. Omdat zo’n bezwarenprocedure drie jaar kan duren, vraagt de provincie bij de Kroon ook een voorlopige schorsing van de beslissing aan.

Opsouperen

Verschillende gemeenten in Gelderland, waaronder Apeldoorn, Nijkerk en Barneveld, hebben dit jaar de ondergrens voor het kopen van een woning door niet-economisch gebonden kopers vastgelegd op – 250000. Volgens de Huisvestingswet mag die grens niet hoger zijn dan – 146000 gulden.

De Gelderse gemeenten willen echter voorkomen dat kopers van buiten de grenzen de woningvoorraad opsouperen en vinden het daarom nodig de grens hoger te stellen.

De provincie is het daarmee eens maar volgens de oud-staatssecretaris is de wettekst bindend.

Het Gelderse college heeft verschillende redenen om de gemeenten gelijk te geven. Op de eerste plaats willen GS de enorme toeloop van mensen uit de Randstad naar het groene Gelderland tegenhouden.

De laatste jaren is het aantal Randstedelijke kopers in Gelderland, en met name kapitaalkrachtige ouderen, flink toegenomen. Zij nemen, als ze goedkope koopwoningen mogen kopen, huizen in beslag die voor economisch-gebonden inwoners bestemd zijn.

Gelderland wil nadrukkelijk niet de overloopprovincie voor de grote steden worden. Gedeputeerde staten adviseren andere Gelderse gemeenten met weinig bouwruimte eveneens de ondergrens voor koopwoningen hoger te stellen. Begin september gaan vertegenwoordigers van het Inter Provinciaal Overleg (IPO) over deze kwestie met het Rijk praten.

Schorsing

Het probleem speelt in meer provincies. Als dat overleg niets oplevert, gaat de provincie Gelderland in beroep. Om te voorkomen dat zich in de tijd dat de beroepskwestie loopt grote hoeveelheden Randstedelingen in Gelderland vestigen, wordt meteen een voorlopige schorsing van het besluit van Heerma aangevraagd, aldus de woordvoerder van de provincie.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels