nieuws

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland willen meer natuur ontwikkelen

bouwbreed

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland willen de waardevolle natuurwaarden en veenlandschappen ten noordoosten van de Nieuwkoopse Plassen beschermen en versterken.

Het gaat hierbij om 158 hectare reservaatsgebied en 25 hectare natuurontwikkelingsgebied. De gebieden liggen in de polders Blokland en Buurt, Westveen, Wilnis en Achttienhoven.

In de polders Blokland en Buurt valt het hele gebied tussen de Kromme Mijdrecht en de Kromme Mijdrechtse Dijk onder de reservaatsgrenzen. Hetzelfde geldt voor het gebied tussen De Hoef en de Noordse Buurt. Alleen de bestaande bungalowparken vallen buiten de begrenzing.

Uitzondering

Ook de hele polder Westveen ressorteert onder de reservaatsplannen van GS. De uitzondering hier betreft de bebouwingsstrook aan de zuid- en het kampeerterrein aan de noordzijde. Natuurontwikkeling kan volgens GS verder plaatsvinden in de polders Wilnis, Kamerik Teylings en Achttienhoven. Het dagelijks bestuur van Zuid-Holland gaat voorlopig uit van 25 hectare.

Bij de uitwerking van het po De Venen wordt de locatie nader bepaald, en bekeken of een groter oppervlak wenselijk is.

Het voorstel van GS is een eerste stap in de procedure op grond van de Regeling Beheersovereenkomsten en de Regeling Begrenzing Natuurontwikkelingspoen.

De Provinciale Commissie Beheer Landbouwgronden van Zuid-Holland stelt aan de hand van het voorstel een voorontwerp-beheerplan Relatienota op en een voorontwerp-begrenzingsplan Natuurontwikkeling.

Reageer op dit artikel