nieuws

Friese Oostpoort binnen tien jaar bebouwd

bouwbreed Premium

De gemeente Harlingen is tevreden over de belangstelling van bedrijven voor eventuele vestiging op het nog braakliggende nieuwe industrieterrein Oostpoort. Concrete verkoopbesluiten bleven vooralsnog uit.

Verwacht wordt dat het 26 hectare grote bedrijventerrein tussen het Van Harinxma-kanaal en rijksweg A31 binnen tien jaar is volgebouwd. De eerste drie bedrijven die een kavel op Oostpoort kopen, krijgen een gemeentelijke subsidie in de grondkosten. Deze regeling is geldig tot 1 september maar wordt waarschijnlijk verlengd.

Bouw- en puinafvalverwerkingsbedrijf Haarsma BV uit Tjerkwerd is een van de bedrijven die belangstelling toonden.

Reageer op dit artikel