nieuws

FIEC overhandigt Alders milieubeleidsverklaring

bouwbreed

Vlak voor het vertrek van demissionair minister Alders naar Geneve, waar hij directeur wordt van het United Nations Environment Programme (UNEP), heeft AVBB-voorzitter ing. H.P. Barth hem de milieubeleidsverklaring overhandigd.

Die verklaring is door de 27 nationale federaties van de uitvoerende bouw uit 21 Europese landen, verenigd in de Europese aannemersorganisatie FIEC, begin dit jaar opgesteld.

De uitvoerende bouw in Europa is bereid een substantiele bijdrage te leveren aan het voorkomen en oplossen van milieuproblemen en heeft daar ook de kennis en ervaring voor. Maar hij kan dat niet zonder dat aan enkele belangrijke voorwaarden wordt voldaan, zo staat in die verklaring te lezen.

Een van die voorwaarden luidt in ieder geval dat er gewerkt moet worden aan heldere, uniforme en werkbare regelgeving. Een effectieve aanpak van de milieuproblematiek wordt bemoeilijkt omdat die regelgeving ingewikkeld en gedetailleerd is en bovendien per regio of lidstaat verschilt.

Hergebruik

Onduidelijk is bijvoorbeeld welke secundaire bouwstoffen overal mogen worden toegepast, terwijl hergebruik bovendien door het bemoeilijken van internationaal transport van afvalstoffen niet altijd kan plaatsvinden. Bouwondernemers investeren, aldus de verklaring, in nieuwe methoden en technieken in de verwachting dat die rendabel gemaakt ke worden.

Gebeurt dat niet, bijvoorbeeld door het achterblijven van de vraag naar milieuvriendelijk bouwen, dan neemt de motivatie voor verdere inspanningen af. Daarom zouden overheden een gericht en stimulerend beleid moeten voeren, zo vinden de in Europees verband verenigde aannemersorganisaties.

Voorts zou de bouw meer moeten worden betrokken bij de voorbereiding van beleid en regelgeving. Door beschikbare kennis en ervaring kan de bouw adequate oplossingen voor milieuproblemen aandragen. Zowel op Europees als nationaal niveau wordt nog onvoldoende aan die voorwaarden voldaan, zo vindt de FIEC-werkgroep Milieu, die onder leiding van AVBB-voorzitter Barth deze beleidsverklaring opstelde.

Open opstelling

Overigens wordt de hand ook in eigen boezem gestoken. De FIEC vindt het nodig zijn lid-federaties op te roepen “een open en anticiperende opstelling ten aanzien van milieuvriendelijke bouwen te bevorderen”. Bouwondernemers moeten blijven investeren in nieuwe kennis en technieken en een stimulerende rol vervullen in het bouwproces om dat milieuvriendelijk te laten verlopen.

Reageer op dit artikel