nieuws

Experiment ‘U-polder’ in Ouddorp succesvol

bouwbreed Premium

Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland is aan de N57 bij Ouddorp bezig met het experiment ‘U-polder’. Wanneer het experiment slaagt, en daar ziet het volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat naar uit, zullen de te ondertunnelen gedeeltes in poen als de Betuweroute en de hogesnelheids-lijn aanzienlijk goedkoper ke worden aangelegd.

In een folder schrijft Rijkswaterstaat dat de U-polder bij een verdiepte aanleg van wegen en spoorwegen een besparing op kan leveren van 40 tot 50% ten opzichte van de traditionele bouwmethode. Volgens projectleider A. de Waal van het experiment bij Ouddorp spreekt de folder de waarheid. “Dit po is begroot op een kleine f. 9 miljoen, waar in de besparing is meegerekend. Zoals het zich nu laat aanzien zullen we niet boven de bouwsom uitkomen en lijken ook de technische aspecten van het po te zijn geslaagd. Om dat echt te ke beoordelen is het nog te vroeg. Maar door de goede voorbereiding verwacht ik eigenlijk weinig problemen”, aldus De Waal.

Pvc-folie

Het principe van de U-polder – die door Rijkswaterstaat werd ontwikkeld in samenwerking met Van Hattum en Blankevoort, Ballast Nedam en Hollandse Beton- en Waterbouw – is relatief simpel. In plaats van de bouw van een waterdichte kuip van gewapend beton binnen een bouwkuip van damwanden, zoals bij traditionele verdiepte aanleg van wegen de gewoonte is, wordt bij de U-polder gebruik gemaakt van pvc-folie. Hiertoe wordt eerst een kuip aangelegd met tijdelijke damwanden. Vervolgens wordt een verticale steunwand aangebracht op enige afstand van de damwand, en wordt de folie langs de steunwanden en de bodem van de zo ontstane ‘U’ afgezonken. Daarna wordt de bouwkuip drooggezet, worden de keerwanden en het grondmassief aangebracht en kan tenslotte het trace worden afgebouwd.

Bij het po in Ouddorp wordt de U-polder aangelegd over een lengte van bijna honderd meter. De meerkosten voor dit po, waar anders gewoon een viaduct zou worden neergezet, bedragen zo’n f. 6 miljoen. Dit wordt opgebracht door Rijkswaterstaat. Het directe belang van het experiment voor de Zuidhollandse directie is om te kijken of de U-polder een oplossing kan bieden in de Verlengde Landscheidingsweg tussen Leidschendam en Voorburg, waar ze over een lengte van ruim vier kilometer aangelegd moet gaan worden. Als het experiment in Ouddorp slaagt zal een verdiepte ligging in het verstedelijkte gebied rond Voorburg binnen de mogelijkheden liggen, terwijl bij traditionele bouw de kosten veel te hoog zouden worden.

Ook zou de U-polder een rol ke spelen bij de vele ongelijkvloerse kruisingen die de Betuwelijn op haar weg van Kijfhoek naar Emmerich ontmoet. De commissie Van Engelshoven – die in opdracht van Rijkswaterstaat de alternatieven voor de Betuwelijn op hun realiteitsgehalte toetste – kwalificeerde de U-polder reeds als ‘mogelijke oplossing voor specifieke situaties’. Van Engelshoven concludeerde tevens dat de U-polder aanzienlijk goedkoper is dan een traditionele open betonnen bak.

V-polder

De aannemerscombinatie heeft overigens tevens plannen om – nu ze toch aan het experimenteren is – de laatste twintig meter van het trace in Ouddorp als V-polder (afkomstig van Volker Stevin en tevens onderwerp van studie in het rapport van Van Engelshoven) uit te voeren. Dit project toont veel gelijkenissen met de U-polder, echter hierbij worden de damwanden schuin aangebracht, waardoor er een ‘V’ ontstaat.

Rijkswaterstaat heeft nog geen uitsluitsel gegeven over of hij de meerkosten hiervan ook voor zijn rekening wil nemen. Het experiment in Ouddorp zal in de loop van 1995 worden opgeleverd.

Medewerkers van de aannemerscombinatie zijn bezig met het aanbrengen van de de pvc-folie bij het ‘U-polder’-experiment in Ouddorp.

Reageer op dit artikel