nieuws

EPON wekt elektriciteit op uit afvalhout uit bouw

bouwbreed

Elektriciteit opwekken door middel van het stoken van afvalhout uit de bouw, gaat bij EPON, de elektriciteits- Produktiemaatschappij Oost- en Noord-Nederland een feit worden. De houtstookinstallatie zal als aanvulling dienen op de kolengestookte centrale te Nijmegen.

De leverancier van de technische installatie is het Amerikaanse bedrijf Fuller Company. Brown Ferries Industries in Oosterbeek gaat de houtspaanders leveren, die op locatie tot poederhout worden vermalen. De aanpassing van de ketel wordt tot stand gebracht door Stork Ketels in Hengelo. In het totaal vergt de bouw van de installatie een investering van fl. 30 miljoen.

De kosten drukken niet op de elektriciteitsprijs, omdat ze goeddeels worden gecompenseerd door de lage brandstofprijs. De houtstookinstallatie gaat in mei in bedrijf.

EPON gaat per jaar 60000 ton poederhout bijstoken in de Centrale Gelderland als vervanging van 45000 ton steenkool. Het stoken van houtpoeder levert een vermindering van CO2-uitstoot op van 110000 ton per jaar.

Dat betekent derhalve een forse bijdrage aan het verminderen van het broeikaseffect. Het levert tevens een bijdrage aan de oplossing van de problematiek van het storten van bouw- en sloopafval. Dat afval bedraagt jaarlijks zo’n 240000 ton. Voorts produceert gestort hout bij rotting niet alleen kooldioxyde maar ook methaangas. Dit laatste gas is echter vier maal zo schadelijk als kooldioxyde in relatie tot het broeikaseffect, aldus EPON. Bij het verbranden van hout komen volgens dit bedrijf geen gevaarlijke stoffen vrij. Het rendement van de houtstookinstallatie is even groot als van de steenkoolverbrander, namelijk 40%.

Dertig containers

Er komen vier houtvermaal-installaties en als grondstof wordt gebruik gemaakt van bouw- en sloophout van B-kwaliteit. Brown Ferries Industries verzamelt het hout, ontdoet het van spijkers, sloten en verf en verspaant het tot stukjes van 30mm. Iedere dag gaat dit bedrijf dertig containers met 45 m3 spaanders aan de centrale afleveren. In de verpoederingsinstallatie worden de spaanders vermalen tot deeltjes van maximaal 1 mm. Onderzoek in Zweden heeft uitgewezen, dat dan optimale verbranding kan plaatsvinden.

Gelderland

De keuze om dit po op de kolengestookte Centrale Gelderland uit te voeren, is gebaseerd op het feit, dat alle voorzieningen om rookgassen te reinigen daar aanwezig zijn. Diezelfde procedures om rookgassen te reinigen als bij steenkool zijn van toepassing op hout. Het betreft de elektrostatische filters, de rookgas ontzwavelingsinstallaties en binnen afzienbare tijd de DeNox-installatie.

Deze laatste installatie vermindert de uitstoot van NOx(stikstofoxyden) met maar liefst 80%. De Nox uitstoot, is voornamelijk verantwoordelijk voor het ontstaan van zure regen. Hout is verder een duurzaam produkt voor het leveren van energie, dit in tegenstelling van fossiele brandstoffen, aldus EPON.

Reageer op dit artikel