nieuws

Egypte wil Sahara gaan ontginnen

bouwbreed Premium

De Egyptische regering wil nabij het Nijldal in de oasen van de westelijke woestijn nieuwe woonlocaties inrichten. De regio biedt met de hoofdstad Kharga op dit moment al plaats aan zo’n 120000 mensen.

Met Canadese steun doet het Egyptische Oasis Research Centre daar onderzoek naar een algemeen bruikbare aanpak van de bevloeiing in de Sahara en naar de algemene watervoorziening. In de oasen Kharga, Dachla en Farafra die samen het Nieuwe Dal vormen wordt inmiddels ruim 27000 hectare grond bevloeid.

Het is juist die watervoorziening die aanzienlijke problemen veroorzaakt in de oasen. In de jaren vijftig verkende het net onafhankelijk geworden Egypte vanuit de lucht de bodem van de oasen. Geologisch onderzoek dat daaruit volgde toonde een laag aan waarin water uit de laatste ijstijd zat. De toenmalige president Nasser zag daarin een mogelijkheid landloze boeren uit het Nijldal onder dak te brengen. Hij bracht de oasen Farafra, Dachla en Kharga onder in de nieuwe provincie Nieuw Dal. Ruim 3000 bronnen met een diepte van 330 tot 1500 meter kwamen in gebruik en gaven de aanzet tot een aanzienlijke agrarische ontwikkeling.

Boorputten

De bronnen die de staat liet slaan kwamen onder het beheer van ambtelijke diensten. Die bleken niet tegen hun taak opgewassen en lieten de bronnen vervallen. Mede daardoor is een groot aantal boorputten ingestort. Uit andere defect geraakte bronnen stroomt water weg, dat vormt poelen en veroorzaakt in combinatie met een slechte ontwatering verzilting van de bodem. Enkele honderden hectare nieuw gevormde akkergrond is daardoor onbruikbaar. In de huidige ontginningsaanpak dragen de boeren zelf zorg voor het onderhoud van de bronnen. Over het geheel genomen verloopt de ontginning voorspoedig. Rond Farafra en zuidelijk van Kharga veranderde in de afgelopen vijf jaar ruim 7000 hectare woestijngrond in akkerland.

De nieuw ontgonnen gebieden trekken geen landloze boeren meer maar afgestudeerde academici die in hun vakgebied geen betrekking ke vinden. Die ke tegen uitermate gunstige voorwaarden aanspraak maken op minimaal 2,5 hectare grond. In ruil daarvoor verplichten de kandidaten zich niet te solliciteren naar een overheidsbetrekking. Ter plaatse aangekomen blijkt er van het aanvankelijke enthousiasme niet zoveel meer over. De nieuw ontgonnen gebieden liggen relatief ver van de bewoonde wereld en moeten het zonder post of telefoon stellen. Ook het openbare vervoer ontbreekt nagenoeg. Als gevolg daarvan verpachten velen hun grond aan plaatselijke boeren.

Woningbouw

De waardering voor de nieuwe gebieden wordt ook getemperd door de kwaliteit van de woonruimte. De woningbouw wijkt weinig af van de hoogbouw in de Egyptische voorsteden. De uitvoering hield daarbij geen rekening met de plaatselijke omstandigheden wat betekent dat er nauwelijks rekening is gehouden met warmteisolatie en bescherming tegen de wind. Sociale integratie van de oorspronkelijke bevolking met de nieuwe bewoners vindt niet plaats en er bestaat ook weinig interesse voor het behoud van bouwwerken in de plaatselijke stijl.

Reageer op dit artikel