nieuws

Droogtijd verf cruciaal bij nieuwe dichtingsprofielen

bouwbreed Premium

Als traditionele verfsystemen worden gebruikt in combinatie met acrylaat-bestendige dichtingsprofielen, moet extra aandacht worden geschonken aan de droogtijd van de verf. Gebeurt dat niet, dan kan de verf wekenlang nat blijven.

De resultaten van een recent onderzoek geven de Stichting Houtresearch reden om deze waarschuwing te doen uitgaan.

In het verleden werden vooral alkydhars verfsystemen toegepast in combinatie met pvc dichtingsprofielen in ramen en deuren. Met de ontwikkeling van nieuwe verfsystemen was echter ook een ander materiaal voor deze profielen nodig. De nieuwe AR (acrylaat resistant) profielen van synthetische rubbers in een aluminium houder blijken in de praktijk echter voor problemen te ke zorgen als zij worden gebruikt in combinatie met de traditionele verven op basis van alkydhars. De Stichting Hout Research (SHR) onderzocht het probleem en kwam tot de conclusie dat goed rekening moet worden gehouden met de droogtijd van de gebruikte verf.

Bij het onderzoek waren ook de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten, de Stichting Kwaliteit Hout en producenten en leveranciers van dichtingsprofielen en verf betrokken.

Cruciaal belang

Het onderzoek betrof in totaal achttien verfsystemen onder verschillende omstandigheden en met varierende droogtijden. Na de droogtijd zijn de geverfde proefstukken tegen de dichtingsprofielen gedrukt, zoals dit in de praktijk gebeurt als een pas geverfd raam wordt gesloten. De proefstukken zijn vervolgens beoordeeld op verkleving, verkleuring van verf en profiel en glansverlies.

Daaruit bleek dat de droogtijd van cruciaal belang is. Als de verf goed droog is, zijn bij geen van de combinaties van verf en profiel problemen te verwachten. De problemen komen pas als de verf nog niet helemaal droog is. Vooral bij alkydharssystemen, omdat deze langzamer drogen dan acrylaten. In het onderzoek is vervolgens nagegaan of de aangebrachte verven later alsnog drogen of langdurig blijven kleven. Daaruit bleek dat alkydharsverven die nat in contact zijn gebracht met de dichtingsprofielen wekenlang nat ke blijven. De contacttijd speelt daarbij nauwelijks een rol. De weekmakers uit de profielen blijken een wisselwerking aan te gaan met de verf, waardoor de verf niet meer uithardt. Sommige proefstukken bleken zelfs na twee maanden nog te kleven.

Waarschuwing

Het lijkt vanzelfsprekend om ramen en deuren pas te sluiten als de verf droog is, maar de onderzoekers vinden dat een waarschuwing wel degelijk op zijn plaats is. Met de oude pvc profielen waren de gevolgen nog enigszins acceptabel, maar met de nieuwe profielen moet terdege rekening worden gehouden met de droogtijd die op de verpakking van de verf staat vermeld. Bij lage temperaturen of bij grotere laagdikte kan de droogtijd bovendien aanzienlijk langer zijn, speciaal bij high solids. In de praktijk betekent dit volgens de SHR dat bewegende delen aan het begin van de dag moeten worden geschilderd, waarna de middag kan worden gebruikt voor het schilderen van de vaste kozijnen.

Reageer op dit artikel